udialo sa v roku 2014NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ a oslava výročia vzniku Slovenskej republiky
1.1. 2015 o 17:00 hod. pred KD Smolenice
Plagát

Novoročný príhovor starostu
  
Zobraziť fotogalériu

Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tento čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Čas, kedy spomalíme a do našich príbytkov prichádzajú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova....
Vianočný príhovor starostu
  

Obec Smolenice a Klaster Smolenice organizovali Malé Vianočné trhy
19. - 23. decembra 2014 pred Kultúrnym domom v Smoleniciach
Plagát

Zobraziť fotogalériu

Cestovné poriadky autobusov

Platí od 14. decembra 2014 do 12. decembra 2015


Od 15.12. 2014 sú upravené úradné hodiny na OcÚ v prospech občanov
a návštevníkov, nakoľko bol zrušený nestránkový deň.

Otváracie hodiny

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 15. novembra 2014
Výsledky (2,6 MB)

Ustanovujúce verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
11.12. 2014 o 17:30 hod. v KD Smolenice
Program

Príhovor nového starostu
 
Zobraziť fotogalériu

Oznam pre turistov: Chodník na Záruby od Čertovho žľabu je nepriechodný
Modrý turistický chodník, medzi Čertovým žľabom po sedlo Záruby je tažko priechodný. Z dôvodu silnej ľadovej námrazy ktorá dolámala a povyvracala stromy, tie teraz značne komplikujú priechod turistickým chodníkom. Tento problém je v štádiu riešenia, avšak kalamitný úsek je v chránennej oblasti 5. stupňa ochrany, čo spomalí odstránenie problému. Preto odporúčame cestu od Havranej skaly po hrebeni (červená turistická značka).
Mapa miesta kalamity

Nevyliečiteľní - divadelné predstavenie
14.12. 2014 (nedeľa) o 19:00 hod., v KD Smolenice, vstupmé 10 €
Plagát

Divadlo OCH Vás pozýva na divadelnú komédiu Amerikán, repríza
6.12. 2014 (sobota) v KD Chtelnica, vstupné 2 €

Plagát

Sedemnásťročný Smoleničan na pôde EÚ opísal život postihnutých detí.
Bol vybraný, aby predniesol príhovor na 4. výročnej konferencii európskej platformy proti chudobe, ktorá sa koná pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru OSN
o právach dieťaťa...
Celý článok na www.teraz.sk

Foto album na facebooku 1

Foto album na facebooku 2

Bábkové predstavenie Žabí princ
5.12. 2014 (piatok) o 17:00 hod. v Kolibe pod zámkom, Smolenice

Plagát

Bábkové predstavenie "Ako sa Jano s drakom porátal"
23.11. 2014 (nedeľa) o 10:00 hod., v Kolibe pod zámkom, vstup voľný
Plagát

Pozvánka na brigádu:
V rámci obnovy a revitalizácie parku pri bývalom kaštieli vás pozývame na brigádu.
22.11. 2014 od 9.00 - 13.00 hod., park bývalého kaštiela
Plagát

Foto album na webstránke OZ  

Vyhlásenie starostky Obce Smolenice:
Na základe nespočetného množstva telefonických hovorov nespokojných občanov reagujem ako starostka tejto obce na posledné vydanie občasníka „Smoleničan - špeciál“, kde Vám boli poskytnuté zavádzajúce informácie o hospodárení Obce
Smolenice...
Vyhlásenie

Dňa 11.11. 2014 o 11:11 hodine pri POMNÍKU PADLÝCH sme sa zišli, aby sme si uctili Dňa padlých v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Aby sme venovali pietnu spomienku všetkým obetiam ozbrojených konfliktov, dvoch Svetových vojen a to bez rozdielu či patrili k víťazným, alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, boli rôznych národností, alebo rás.
Spolu s nami tak urobia tisíce ľudí na celom svete, ako odozvu na Výzvu severotalianskeho mesta Rovereto po skončení I. svetovej vojny, ktorú iniciovalo Francúzsko v roku 1919 na dnešný deň ako „Deň padlých vojnových veteránov“

Zobraziť fotogalériu

Smolenice Eagles obhájili titul - majstri SR
Finálový turnaj Slovenskej ligy amerického futbalu sa konal na futbalovom ihrisku v Krasňanoch neďaleko Žiliny. Stretli sa tu 4 najlepšie tímy po základnej časti...
Zobraziť článok

Pozývame vás na benefičný maškarný ples - NOC DUCHOV
DJ Jano, Trnavská cimbalofka a RAKS FARAH, organizátor Michal Holkovič
31.10. 2014 o 19:00 hod., Smolenický zámok

Plagát

Mistříňanka - hudobno zábavné vystúpenie
19.10. 2014 (nedeľa) o 17:00 hod. v KD Smolenice
Vstupné v predpredaji 7 €, na mieste 8 €
Plagát

Jesenný zber odpadu
Priatelia,
už túto sobotu sa stretávame aby sme v príjemnej jesennej atmosfére absolvovali ľahkú turistiku spojenú so zberom odpadu po letnej sezóne. Pripravte si dobrú obuv, usmievavú náladu a pracovné rukavice. Zabezpečené sú mechy na zber odpadu! 18.10. 2014 (sobota) o 12.00 hod. pri kostole v Smoleniciach
Plagát

Oznam: Do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného zastupiteľstva do podateľne Ocú
Smolenice, počas víkendu poverenej pracovníčke: Mgr. Adriane Fričovej, bytom Smolenice, ul. SNP 147– tel.č. 0918/430 313 do 26. októbra 2014 do 24.00 hod.
Celý oznam

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby OZ

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry. Oznamujeme Vám, že dňa 7.11. 2014 sa vzdala kandidatúry pre voľby starostu obce Smolenice kandidátka
Pavlína Hornáčková, Obrancov mieru, 113, 919 04 Smolenice, nezávislá kandidátka.
Na hlasovacom lístu má č. 3.
Oznam

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia

Odovzdávanie kandidátnych listín

Počet obyvateľov Obce Smolenice

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 15. novembra 2014.

Informácie

Verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
13.11. 2014 (vo štvrtok) o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Smoleniciach
Program

ZO SZZ a ZO SZCH Smolenice oraganizovali VÝSTAVU ovocia, zeleniny, kvetov
a výšiviek, obohatenú o expozíciu králikov, hydiny a exotického vtáctva
27.-29.9. 2014 v KD Smolenice

Plagát
Zobraziť fotogalériu

Ďakovná sv. omša - sestry Najsvätejšieho Spasiteľa
20.9. 2014 v kláštornej kaplnke sv. Jozefa v Smoleniciach


Zobraziť fotogalériu

Spomienková slávnosť pri príležitosti 120. výročia úmrtia grófky Paulíny Pálfiovej
14. septembra 2014 (nedeľa) o 15:00 hod. pri pálfiovskej hrobke na cintoríne
v Smoleniciach

Plagát
Zobraziť fotogalériu

Zber elektroodpadu. Dňa 04.10. 2014 (v sobotu), zber začne od 8.00 hod., preto žiadame občanov, aby elektroodpad povykladali pred rodinné domy alebo ho sústredili ku kontajnerom pri bytových domoch ešte pred uvedenou hodinou. Zberné auto prejde po jednotlivých uliciach len jedenkrát.
Zoznam zbieraných elektrických a elektronických zariadení

Verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
1.10. 2014 (streda) o 18.30 hod. v KD Smolenice

Program

1. Kolo Slovenskej ligy amerického futbalu 7na7
14. septembra 2014 (nedeľa) o 13:00 hod.
Pre nespôsobilí terén a nepriazeň počasia sa turnaj presúva
na ihrisko SŠ Energo, Sibírska 1, Trnava

Plagát


Legendy slovenského futbalu v Smoleniciach
6. septembra 2014 (sobota) Futbalové ihrisko Smolenice


Zobraziť fotogalériu

IV. ročník oslavy SNP v Reštauriácii Eden
31.8. 2014 (nedeľa) o 15:00 hod. Reštaurácia-pizzeria Eden

Plagát
Zobraziť fotogalériu
 

Obec Smolenice organizovala oslavu výročia SNP
28.8. 2014 (štvrtok) pri KD Smolenice od 18:00 hod.

Plagát
Zobraziť fotogalériu
 

XXII. ročník
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
22. - 24. august 2014 v Smoleniciach

Plagát
Zobraziť fotogalériu Tradičného jarmoku 23.8. 2014

Zobraziť fotogalériu Zámockého koncertu 22.8. 2014

charitatívne podujatie
NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
24. augusta 2014 v Smoleniciach pod zámkom

Plagát
Zobraziť fotogalériu
 

Duo Jamaha, HODOVÉ hudobno-zábavné vystúpenie s ľudovým rozprávačom
7.9. 2014 (nedeľa) od 17:00 hod. v KD Smolenice


Plagát

Milí spoluobčania, počas víkendu sa uskutočnil už tradičný XXII. ročník
Kultúrno-spoločenských podujatí v našej obci, na ktorom ste sa určite viacerí z vás zúčastnili a ktorého organizátorom je obec Smolenice.
..
Poďakovanie

Americká nadácia Štefana Baniča udelila starostke čestné uznanie
za prínos a podporu športového parašutizmu

Poďakovanie
Diplom

Dlho očakávaná oprava cesty II/502 Smolenice-I. etapa začala 14.7. 2014.

Zobraziť fotogalériu

Trnavský samosprávny kraj, Obec Smolenice a Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava organizovali oslavy
100. výročia udelenia US patentu na padák Štefanovi Baničovi
16. augusta 2014 v obci Smolenice (priestory starej školy v Neštichu)

Plagát
Zobraziť fotogalériu

Zraz historických vozidiel - 17. ročník, Trnavských 100 km
16. augusta 2014, štart II. Etapy o 9:30 hod. v obci Smolenice

Plagát
Zobraziť fotogalériu

DUO RYTMUS, DANULA A MARIÁN + hosť Majka Velšicová
Hudobno zábavné vystúpenie
23. august 2014 o 16:00 hod. v KD Smolenice

Plagát

Verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
25. augusta 2014 (pondelok) o 18:00 hod. v KSD Smolenická Nová Ves


Program


Občianske združenie SMOLENICE organizovalo v rámci Smolenického kultúrneho leta vystúpenie multižánrovej slovenskej kapely LA3NO CUBANO
1. august 2014 o 19:00 hod. na Smolenickom zámku

Plagát
Zobraziť fotogalériu

V rámci Smolenického kultúrneho leta vystúpila Jana Andevská, slovenská pesničkárka, textárka a multiinštrumentalistka, pochádzajúca z Trnavy, ktorá hudobne pôsobila v New Yorku. Spolu s Jankou Andevskou vystúpilo aj komorné trio Musica Tirnaviensis.
19.7. 2014 (sobotu) o 19:00 hod. na nádvorí Smolenického zámku.sobotu Podujatie organizovalo OZ Smolenice pre ľudí v spolupráci s KC SAV a Trnavským samosprávnym krajom.

Fotografia
Zobraziť fotogalériu

Dňa 11.7. 2014 sa na OcÚ Smolenice uskutočnilo za prítomnosti
Ing. E. Lančariča, z oddelenia pozemných komunikácií TTSK odovzdanie stavby "Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice-I. etapa" zhotoviteľovi stavby CESTY Nitra. Podľa podpísaných dohôd stavebné a rekonštrukčné práce začnú v pondelok 14.7. 2014.

Zobraziť fotogalériu

Karpaty cup - športové popoludnie pre všetkých na kolesách
5. júla 2014, štart o 15.00 hod. pod Smolenickým zámkom
Plagát
Zobraziť fotogalériu


CK Karpaty Smolenice, Obec Smolenice a Slovenský zväz cyklistiky organizovali SLOVENSKÝ POHÁR V HORSKEJ CYKLISTIKE SP MTB XCO
6. júla 2014 (nedeľa) pod Smolenickým zámkom, 1. štart o 10:00 hod.

Plagát
Zobraziť fotogalériu

CESTA - I. etapa
Dlho očakávaná rekonštrukcia cesty naplánovaná na 2 etapy je v štádiu
prípravných prác, ktoré spočívajú vo vytýčení a zameraní inžinierskych
sietí a príslušných rozvodov...

Zobraziť celý článok


1. ročník súťaže vo varení držkovej polievky pod názvom "SMOLENICKÁ DRŽKA"
19. júla 2014 (sobota) na štadióne OŠK v Smoleniciach

Plagát

Reštaurácia K&H organizovala LETNÚ DISKOTÉKU pre starších i mladších
Na počúvanie i do tanca hral DJ Struhár
12.7. 2014 (sobotu) od 18:00 hod.
v Reštaurácii K&H
Príloha


OZ Smolenice pre ľudí organizovalo v rámci Smolenického kultúrneho leta
Rokový kabaret v podaní Egona Dustasobotu
12.7. 2014 (sobota) Smolenickom zámku na Dolnom nádvorí.

Príloha

Mimoriadne verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
6. august 2014 (streda) o 18:00 hod. v Požiarnej zbrojnici (dvor Obecného úradu)


Pozvánka

Verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
24.06. 2014 (utorok) o 18.00 hod. v KD Smolenice
Program zasadnutia


Obec Smolenice týmto ďakuje hlavnému organizátorovi 6. ročníka Slovenského pohára v horskej cyklistike CK Karpaty pod vedením Romana Holomka za úspešné zorganizovanie náročného cyklistického víkendu pod Smolenickým zámkom. Zároveň ďakuje všetkým sponzorom a 50-tke dobrovoľníkov, ktorí počas soboty a nedele dozerali nad bezpečnosťou pretekárov a návštevníkov po celej trati pretekov.


Cesta rozprávkovým lesom
15. júna 2014 (nedeľa) od 09:00 do 14:00 hod., štart pri kostole v Smoleniciach

Plagát
Zobraziť fotogalériu


Poďakovanie sponzorom Cesty rozprávkovým lesom
Zoznam sponzorov


Smolenické kultúrne leto
Divadelné predstavenie "Na fašírky mi nesiahaj"
7.6. 2014 o 19:00 hod. v KD Smolenice

Plagát


Občianské združenie Naše Smolenice v rámci revitalizácie hradiska vám predstavuje štúdiu s ktorou sa chce uchádzať o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. V prípade, že žiadosť bude schválená, obec sa bude podieľať finančnou spoluúčasťou.
Náhľad vizualizácie pôvodných obydlí

Stiahnuť štúdiu projektu (6 Mb)

Cesta?
Už len krok nás delí od úspešného naplnenia vytýčeného cieľa, ktorý sme si dali na začiatku nášho poslaneckého mandátu, rekonštrukcia cesty.

Zobraziť článok


Verejné zhromaždenie občanov ohľadom začatia I. etapy výstavby cesty II/502
10.6. 2014 (utorok) o 18:00 hod. v KD Smolenice


Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 24. mája 2014 za Obec Smolenice


Hudobno-zábavné vystúpenie Dua Jamaha
27.5. 2014 (utorok) o 19:00 hod. v KD Smolenice

Plagát
Zobraziť fotogalériu


Pozvánka na Otvorené pivnice na sv. Urbana
Smolenická Vinotéka Galéria Vás pozýva v piatok 23. mája od 14:00 hod
a v sobotu 24. mája od 12:00 na ochutnanie vín mladého vinárstva Vínko Klimko
v magických priestoroch južnej bašty Smolenického zámku
Informácie


prezentácia knihy Hrdzavý kríž od spisovateľa Vojtecha Czobora
23. mája 2014 o 16:00 hod. v Červenom salóne Smolenického zámku.
Plagát
Zobraziť fotogalériu


Informácie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
24. mája 2014 (sobota) od 7:00 do 22.00 hod.

Informácie


Pozývame všetkých odvážnych kuchárov na zmeranie si síl vo varení guláša
na III. ročníku „GULÁŠ POD ZÁMKOM“
3. mája 2014 od 11:00 hod. v záhrade reštaurácie K+H
Plagát
Zobraziť fotogalériu


Strana TIP vás pozýva na diskusiu s jej predstaviteľmi
13. mája (utorok) 2014 o 17:00 v KD v Smoleniciach.
Na stretnutí bude čestným hosťom MUDr. Miloš Bubán.
Informácie
Zobraziť fotogalériu


Obecný športový klub Smolenice Vás pozýva na 1. ročník súťaže vo varení guláša
"Smolenický podzámocký kotlík"
26.4. 2014 (sobota) štadión pod zámkom
Podmienky súťaže
Zobraziť fotogalériu


Obec Smolenice vás pozýva na oslavu Dňa matiek
11. mája 2014 (nedeľa) o 16:00 hod. v KD Smolenice

Plagát


Vítanie jari
6.4. 2014
Zobraziť fotogalériu
Zobraziť video

Občianske združenie Naše Smolenice vás srdečne pozýva
na kultúrno-spoločenské podujatie Vítanie jari
6.4. 2014 (nedeľa), od 13:00 do 18:00 hod., Smolenice - trávnatá plocha pri kostole
Zobraziť plagát

POZVÁNKA: na verejné zasadnutie poslancov OZ Smolenice
31.03. 2014 (pondelok) o 18:00 hod. v KD Smolenice

Zobraziť program zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie poslancov OZ Smolenice
17. marca 2014 (pondelok) o 18.00 hod. na Hasičskej zbrojnici v Smoleniciach

Výsledky hlasovania voľby prezidenta SR - 1. a 2. kola

Výsledky hlasovania >

Informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Zobraziť informácie k voľbám prezidenta SR >

Vážení občania, priatelia, Dobrovoľný hasičský zbor Smolenice Vás srdečne pozýva na fašiangovú zabíjačku prasaťa
22. februára 2014 o 9.00 hod. na hasičskej zbrojnici

Veselá fašiangová koštovka s cimbalovou muzikou
22. februára 2014, v sobotu od 16:30 hod. vo Vinotéke Galéria v južnej bašte Smolenického zámku

Novoročný ohňostroj
1.1. 2014 o 17:00 hod. pri KD

foto

Koncert: František Nedvěd a Vojta Nedvěd, s kapelou...
Vstupné: 11 Eur (www.ticketportal.sk), Zľava na 9 Eur iba v predpredaji vstupeniek vo Videopožičovni v KD
15.2. 2014 o 18:00 hod. v KD v Smoleniciach

YAMAHA Clas a MATERSKÝ KLUB SMOLENICKÝCH DROBČEKOV
vás pozývajú na hudobno-pohybové hry s tuleňom ROBIKOM, Mackom a chobotnicou Jajkou, tematické rozprávanie, piesne, básne...
17.1. 2014 v MATERSKOM KLUBE SMOLENICKÝCH DROBČEKOV