Hlávná stránkaOznamy

Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
Poučenie


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, vydané od 5.6. 2017 do odvolania.
Výstraha


Oznamujeme občanom, že od 25.4. 2017 sa budú po obci, konkrétne od začiatku Smolenickej Novej Vsi až po Zajačiu ulicu pohybovať pracovníci firmy CS Nitra, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu II. etapy cesty cez Smolenice. Fyzická práca na rekonštrukcii začne dňa 2.5. 2017 – t.j. v utorok, kedy bude na danom úseku osadené dočasné dopravné značenie. Prosíme občanov o ústretovosť voči pracovníkom a taktiež o zhovievavosť a trpezlivosť počas obdobia rekonštrukcie.
S pozdravom Anton Chrvala, starosta obce


Mimoriadne vstupy na Smolenický zámok. KC SAV Smolenice oznamuje, že od 2.4. 2017 (vrátane) až do letných prázdnin bude zámok pre verejnosť otvorený každú nedeľu v čase od 13:00 do 17:00 hod. Sprevádza sa každú celú hodinu, cena vstupného deti, študenti a dôchodcovia 1 Euro, dospelí 2 Eura.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí

Divadlo Hlavina z Radošiny v spolupráci s obcou Smolenice všetkých organizovali divadeľné predstavenie Loď svet
18.6. 2017 (nedeľa) o 18:00 hod. v KD Smolenice
Plagát


Obec Smolenice organizovala Cestu rozprávkovým lesom
11.6. 2017 (nedeľa) štart 9:00 - 12:00 hod. pri kostole v Smoleniciach
Plagát
Video


Dobrovoľný hasičský zbor Smolenice a obec Smolenice organizovali XVII. ročník súťaže hasičských družstiev O pohár starostu obce Smolenice
10.6. 2017 (sobota) o 13:00 hod. v areáli ZŠ s MŠ Smolenice
Plagát


IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
8.6.2017 (štvrtok) o 18:00 KD Smolenice

Program


koncert skupiny DUO JAMAHA
26.5. 2017 v KD Smolenice
Plagát


Prezentácia knihy Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody
28.5. 2017
(nedeľa) o 14:45 hod. v KD Smolenice
Plagát
Informácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa