Hlávná stránkaOznamy
Zber objemného komunálneho odpadu
v dňoch 16.10. až
27.10.2017 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu
Oznam

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017 v čase od 7.00 – 22.00 hod.
Zriadenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Tlačové správy

Zoznam kandidátov na poslancov

Zoznam kandidátov na predsedu

Informácie k voľbám

FRAGILE
VIANOČNÝ KONCERT
2.12. 2017 (sobota) o 17:30 hod. v KD Smolenice
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Smolenice a Ticketportal
, cena 12 Eur
Plagát

Koliba pod zámkom Smolenice organizuje
VIANOČNÝ KONCERT CIGÁNSKI DIABLI
18.12. 2017 (pondelok) o 19:00 hod. v KD Smolenice
Predaj vstupeniek Koliba pod zámkom Smolenice a Obecný úrad Smolenice

Plagát

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s OcÚ a STK Elastik Horné Orešany Vás na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť.
11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií).

Viac informácií


Smolenické noviny 2. číslo - 2017 (PDF 6,49 MB)

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
www.smolenice.esmao.sk


Trnavská vodárenská spoločnosť a Obec Smolenice z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci dôrazne žiada a vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. ZAKAZUJE SA POUŽÍVAŤ pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania.


Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí
VI. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
11.10. 2017 (streda) o 18:00 hod.
v Hasičskej zbrojnici v Smoleniciach
Program

ZO SZZ a ZO SZCH Smolenice organizovali Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výšiviek obohatenú o expozíciu králikov, hydiny a exotického vtáctva
23. - 24.9. 2017 (sobota-nedeľa) v KD Smolenice

Plagát
Informácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa