Hlávná stránkaOznamy

Pozvánka na V. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
19.9. 2017 (utorok) o 18:00 hod. v KSD Smolenická Nová Ves

Program


ZO SZZ a ZO SZCH Smolenice pozýva všetkých na Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výšiviek obohatenú o expozíciu králikov, hydiny a exotického vtáctva
23. - 24.9. 2017 (sobota-nedeľa) v KD Smolenice

Plagát


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017 v čase od 7.00 – 22.00 hod.
Zriadenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Tlačové správy

Informácie k voľbám

Trnavská vodárenská spoločnosť a Obec Smolenice z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci dôrazne žiada a vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. ZAKAZUJE SA POUŽÍVAŤ pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania.


Oznamujeme občanom, že od 25.4. 2017 sa budú po obci, konkrétne od začiatku Smolenickej Novej Vsi až po Zajačiu ulicu pohybovať pracovníci firmy CS Nitra, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu II. etapy cesty cez Smolenice. Fyzická práca na rekonštrukcii začne dňa 2.5. 2017 – t.j. v utorok, kedy bude na danom úseku osadené dočasné dopravné značenie. Prosíme občanov o ústretovosť voči pracovníkom a taktiež o zhovievavosť a trpezlivosť počas obdobia rekonštrukcie.
S pozdravom Anton Chrvala, starosta obce


Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s OcÚ a STK Elastik Horné Orešany Vás na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť.
11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií).

Viac informácií


Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí

MUZIKÁL SMRŤ V RUŽOVOM
10. september 2017
(nedeľa) o 18:00 hod. v KD Smolenice
predpredaj OcÚ: 5 Eur, pred predstavením: 7 Eur
Plagát
Informácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa