Hlávná stránkaOznamy

Temné Kecy - Najdrsnejšia a nejpredávanejšia stand-up comedy show po celom Slovensku
9. február 2018
(piatok) o 19:00 hod. v KD Smolenice
Plagát


Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov na rok 2018

Správne poplatky od 1.1.2018

Smolenické noviny 4. číslo - 2017 (PDF 8,7 MB)

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...
Výzva
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí
Obec Smolenice a Klaster Smolenice Vás pozývajú na malé Vianočné trhy
5. - 17.12. 2017, otvorenie trhov 15.12. o 17:00 (čaj od starostu)
PlagátInformácie

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
www.smolenice.esmao.sk


Trnavská vodárenská spoločnosť a Obec Smolenice z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci dôrazne žiada a vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. ZAKAZUJE SA POUŽÍVAŤ pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania.


Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa