Hlávná stránkaOznamy

Blaznivá RETRO DISCOSHOW, Gipsy Čáve, Mafia Corner a Duo Jamaha
Predpredaj 13 Eur: OÚ Smolenice: 0918451611, JANPET partners: 0905524230
, cena na mieste: 15 Eur
26.5. 2017 o 20:00 hod. v KD Smolenice
Plagát


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí
III. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
23.3. 2017 o 18:00 hod. v KD Smolenice
Program

OZ Naše Smolenice v spolupráci s OÚ Smolenice a ZŠ s MŠ v Smoleniciach
organizovali víkend kultúrnych podujatí
Vítanie jari a Spomienka na 100. výročie Štefana Jastrabíka
25. - 26.3. 2017
Plagát
Fotogaléria Spomienka na 100. výročie Štefana Jastrabíka
Video z Vítania jari


V tomto roku si pripomíname 100-té výročia od narodenia nášho občana Štefana Jastrabíka. Pán Jastrabík sa narodil v roku 1917 v Chocholnej a zomrel v roku 1981 v Smoleniciach. V Smoleniciach pôsobil ako učiteľ v rokoch 1939-1951 a v rokoch 1960-1977... Čítať viac
Poprosil by som občanov, aby navrhli, kde by mala byť pamätná tabuľa umiestnená. Návrhy sú: 1. Múzeum Molpír, 2. ZŠ Smolenice, 3. Budova OcÚ, 4.Múr kaštieľa popr. iné vhodné a dôstojné miesto.


Všetkým ženám nielen dnes 8. marca, ale aj počas celého roka želám úsmev a radosť na tvári. Pomyselný kvet nech je vďakou za to, čo vnášate do života nás všetkých.
Anton Chrvala, starosta

II. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
28.2. (utorok) 2017 o 18:00 hod. v Hasičskej zbrojnici Smolenice
Program

Fašiangová zábava
25.2. 2017 (sobota) o 20:00 hod. v KD Stará škola (Neštich)
PlagátInformácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa