Hlávná stránkaOznamy
VIII. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
14.12. 2017 (štvrtok) o 18:00 hod.
v KD Smolenice
Program

Obec Smolenice a Klaster Smolenice Vás pozývajú na malé Vianočné trhy
5. - 17.12. 2017, otvorenie trhov 15.12. o 17:00 (čaj od starostu)
Plagát

Koliba pod zámkom Smolenice organizuje
VIANOČNÝ KONCERT CIGÁNSKI DIABLI
18.12. 2017 (pondelok) o 19:00 hod. v KD Smolenice
Predaj vstupeniek Koliba pod zámkom Smolenice a Obecný úrad Smolenice

Plagát

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...
Výzva

Výsledky z volieb do orgánov samosprávnych krajov z 4.11. 2017
Výsledky

Smolenické noviny 3. číslo - 2017 (PDF 4,6 MB)

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
www.smolenice.esmao.sk


Trnavská vodárenská spoločnosť a Obec Smolenice z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci dôrazne žiada a vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. ZAKAZUJE SA POUŽÍVAŤ pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania.


Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí
Vážení občania, priatelia. Dobrovoľný hasičský zbor Smolenice Vás srdečne pozýva na Predvianočnú zabíjačku prasaťa
9. decembra 2017 (sobota) o 9:00 hod. na hasičskej zbrojnici
Možnosť zakúpenia výrobkov, ochutnávka výrobkov a posedenie pri hudbe.
Plagát

MIKULÁŠ
5.12. 2017 (utorok) o 16.30 hod. pred KSD v Neštichu
a o 18:00 hod. pred KD v Smoleniciach
Plagát

FRAGILE VIANOČNÝ KONCERT
2.12. 2017 (sobota) o 17:30 hod. v KD Smolenice

Plagát

Odber krvi
23.11. 2017 (štvrtok) 8:00 - 10:00 hod. v KD Smolenice
Červený kríž Smolenice a obec Smolenice si pre vás pripravili možnosť darovať krv a zachrániť život. Darovať môže každý od 18 do 60 rokov. Zároveň si môžete darovať krv sami sebe, napr. pred ťažkou operáciou.
Zároveň sa snažíme vždy poslať krv konkrétnym ľuďom z nášho okolia, ktorí to potrebujú. Preto, ak viete o niekom, kto potrebuje krv, napr. onkologický pacienti, ťažké nehody a pod., dajte nám o ňom vedieť.

Plagát


Priatelia, nadchádzajúci piatok a sobotu (17. a 18. novembra) sa znovu otvoria pivnice a vinárstva Malých Karpát pre ochutnávačov vín. Vinotéka Galéria nebude chýbať a vo svojich priestoroch na Smolenickom zámku budete môcť okoštovať svetovo úspešné slovenské vína zo Slovenských Viníc, medzi nimi aj "mediálne
známy" DUNAJ, ktorý získal svoju slávu v prestížnej reštaurácii l´Epuisette s michelinskou hviezdou vo francúzskom Marseille. Ako vždy akcia bude prístupná aj pre tých, ktorí nevlastnia vínne pasy MVC, pretože sa bude dať kúpiť miestna vstupenka, kupóny alebo jednoducho fľaštička vína, ktoré budete chcieť chutnať so svojimi priateľmi. Netreba sa nikde nahlasovať, stačí iba prísť v piatok podvečer alebo v sobotu od 14:00 hodiny až do neskorej noci. Tešíme sa na Vás Vinotéka Galéria Smolenice

Plagát

VII. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
14.11. 2017 (utorok) o 18:00 hod.
v KD Smolenice
ProgramInformácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa