Hlávná stránkaOznamy

Temné Kecy - Najdrsnejšia a nejpredávanejšia stand-up comedy show po celom Slovensku
25. augusta 2017
(piatok) o 20:00 hod. v KD Smolenice
predaj lístkov na PREDPREDAJ.SK alebo v Kolibe pod zámkom v Smoleniciach, cena lístku: 15 Eur
Plagát


Trnavská vodárenská spoločnosť a Obec Smolenice z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci dôrazne žiada a vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. ZAKAZUJE SA POUŽÍVAŤ pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania.


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, vydané od 5.6. 2017 do odvolania.
Výstraha


Oznamujeme občanom, že od 25.4. 2017 sa budú po obci, konkrétne od začiatku Smolenickej Novej Vsi až po Zajačiu ulicu pohybovať pracovníci firmy CS Nitra, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu II. etapy cesty cez Smolenice. Fyzická práca na rekonštrukcii začne dňa 2.5. 2017 – t.j. v utorok, kedy bude na danom úseku osadené dočasné dopravné značenie. Prosíme občanov o ústretovosť voči pracovníkom a taktiež o zhovievavosť a trpezlivosť počas obdobia rekonštrukcie.
S pozdravom Anton Chrvala, starosta obce


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí

Pozývame vás na 11. ročník charitatívneho podujatia
Na kolesách proti rakovine v Smoleniciach
6. augusta 2017 (nedeľa) od 14:00 hod. v areáli pod Smolenickým zámkom

Plagát
Videopozvánka


Obec Smolenice vás pozýva na XXV. ročník Kultúrno-spoločenských podujatí
4-6. augusta 2017
(piatok-nedeľa)
Plagát


OZ NAŠE SMOLENICE vás pozýva na odhalenie busty Grófa Jozefa Palfyho
30. júla 2017
(nedeľa) o 15:00 hod. v parku bývalého kaštieľa v Smoleniciach
Plagát
Informácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa