Hlávná stránkaOznamy

Dňa 29.4. 2017 (v sobotu) sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu.
Zber začne od 8:00 hod., preto žiadame občanov, aby elektroodpad povykladali
pred rodinné domy alebo ho sústredili ku kontajnerom pri bytových domoch ráno pred uvedenou hodinou. Zberné auto prejde po jednotlivých uliciach len jedenkrát.

Zoznam zbieraných elektrických a elektronických zariadení


Oznamujeme občanom, že v dňoch 2.5. 2017 – 14.5. 2017 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu
Oznam


Pozor! Oznamujeme občanom, že 1. vývoz BIO odpadu, sa nakoniec uskutoční v dňoch 27. a 28.4. 2017.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.


Obec Smolenice vás pozýva na oslavu stavanie 1. Mája
30.4. 2017 (nedeľa) od 16:00 v KSD Neštich

Plagát


Oznamujeme občanom, že od 25.4. 2017 sa budú po obci, konkrétne od začiatku Smolenickej Novej Vsi až po Zajačiu ulicu pohybovať pracovníci firmy CS Nitra, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu II. etapy cesty cez Smolenice. Pracovníci budú v týchto dňoch zameriavať inžinierske siete. Fyzická práca na rekonštrukcii začne dňa 2.5. 2017 – t.j. v utorok, kedy bude na danom úseku osadené dočasné dopravné značenie. Prosíme občanov o ústretovosť voči pracovníkom a taktiež o zhovievavosť a trpezlivosť počas obdobia rekonštrukcie.
S pozdravom Anton Chrvala, starosta obce


Mimoriadne vstupy na Smolenický zámok. KC SAV Smolenice oznamuje, že od 2.4. 2017 (vrátane) až do letných prázdnin bude zámok pre verejnosť otvorený každú nedeľu v čase od 13:00 do 17:00 hod. Sprevádza sa každú celú hodinu, cena vstupného deti, študenti a dôchodcovia 1 Euro, dospelí 2 Eura.

Blaznivá RETRO DISCOSHOW, Gipsy Čáve, Mafia Corner a Duo Jamaha
Predpredaj 13 Eur: OÚ Smolenice: 0918451611, JANPET partners: 0905524230
, cena na mieste: 15 Eur
26.5. 2017 o 20:00 hod. v KD Smolenice
Plagát


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí

V tomto roku si pripomíname 100-té výročie od narodenia nášho občana Štefana Jastrabíka. Pán Jastrabík sa narodil v roku 1917 v Chocholnej a zomrel v roku 1981 v Smoleniciach. V Smoleniciach pôsobil ako učiteľ v rokoch 1939-1951 a v rokoch 1960-1977... Čítať viac
Poprosil by som občanov, aby navrhli, kde by mala byť pamätná tabuľa umiestnená. Návrhy sú: 1. Múzeum Molpír, 2. ZŠ Smolenice, 3. Budova OcÚ, 4.Múr kaštieľa popr. iné vhodné a dôstojné miesto.
Informácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa