Miestny spolok Slovenský Červený kríž v Smoleniciach


Predseda: Tomáš Fančovič
Tel: +421/949 160 723
e-mail: scksmolenice@gmail.com
Poštová adresa: P.O.BOX 20, 919 04 Smolenice

www.trnava.redcross.sk/smolenice

www.facebook.com/smoleniceredcross