Demografické údajeDemografické údaje Obec Smolenice za rok 2017

  Počet obyvateľov k 31. 12. 2017:
  3245
z toho občanov (nad 15 rokov): 
  2780
deti (do 15 rokov):
  465
Priemerný vek:
  40,78 roka


Prehľad obyvateľstva podľa veku a pohlavia k 31.12. 2017


Deti: (do 15 rokov)
  dievčatá:
  228
chlapci:
  237
 Spolu:
  465

Mládež: (od 15 rokov do 18 rokov)
  dievčatá:
  37
chlapci:
  37
 Spolu:
  74

Dospelí:
 ženy:
  1380
muži:
  1326
 Spolu:
  2706 - z toho občania nad 60 rokov: 708


Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1. 2017 do 31.12. 2017


  Prihlásených:
  65 - z toho 16 detí
Odhlásených:
  63 občanov - z toho 15 detí
  Narodených:
  35 detí - z toho 17 chlapcov a 18 dievčat
Zomrelých:
  29 občanov - z toho 21 mužov a 8 žien

Celkový prírastok za rok 2017: +8


Uzavreté manželstvá za rok 2017


 Celkový počet sobášov za rok 2017:
  42 sobášov
občianske:
  26 sobášov
cirkevné:
  16 sobášov
z celkového počtu občania Smoleníc:
  12 sobášov
z celkového počtu zahraničné:
  2 sobáše

Spracovala dňa 22.1. 2018 Mgr. Adriana Fričová
matrikárka a pracovníčka Ohlasovne pobytu Obce Smolenice