Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2017


schválený na VI. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12. 2016Soboty:
  I. polrok 2017   II. polrok 2017
1. 7. január 2017 11. 8. júl 2017
2. 11. február 2017 12. 22. júl 2017
3. 4. marec 2017 13. 19. august 2017
4. 18. marec 2017 14. 26. august 2017
5. 8. apríl 2017 15. 23. september 2017
6.

29. apríl 2017

16. 30. september 2017
7. 13. máj 2017 17. 7. október 2017
8. 27. máj 2017 18. 21. október 2017
9. 17. jún 2017 19. 4. november 2017
10. 24. jún 2017 20. 18. november 2017
    21. 9. december 2017

a v týždni každý piatok pred navrhnutou sobotou.

Sobášne hodiny: od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Sobášna miestnosť – sobášna sieň v KD SmoleniceMatričné poplatky:

- sobáš v mimo určenej sobášnej miestnosti - poplatok - 66 € - v zmysle zákona o správnych poplatkoch (položka 18, písm. d)

- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom (cudzí občania, z ktorých ani jeden nemá TP v obci) - položka 18, písm. b - poplatok - 16,50 €

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – položka 18, písm. c - poplatok - 16,50 €

- uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom – položka 18, písm. f - poplatok - 66 €Prenájom miestnosti Červeného salónu na Smolenickom zámku na vykonanie obradu (na základe zmluvy o spolupráci medzi Obcou Smolenice a KC SAV) – v poplatkoch za prenájom je zahrnuté aj povolenie kamery a fotenia vlastným fotografom – 1 hod. vo vyhradených priestoroch zámku, nádvoria a lesoparku:

- cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 215 € - mimo termínov poplatok 415 €

- snúbenci ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – 35 € – mimo termínov poplatok 55 €Prenájom nádvoria Smolenického zámku (spodného alebo vrchného) resp. terasy na vykonanie sobášneho obradu vonku:

- cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 315 €

- snúbenci – ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – poplatok 65 €

Všetky poplatky aj poplatok za prenájom miestnosti sa platia do pokladne Obce Smolenice – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša resp. vkladom na účet Obce Smolenice IBAN: SK6402000000000004224212 (č. účtu 4224-212/0200) VÚB exp. Smolenice,
VS: dátum sobáša.

Obec Smolenice si vyhradzuje právo zmeny alebo presunu sobášnych termínov v prípade konania kultúrnych podujatí organizovaných obcou a akýchkoľvek volieb resp. referenda.

Sobášiaci: Anton Chrvala - starosta obce
  Radoslav Horník - poslanec
  Pavol Zárecký - poslanec- schválení na I. verejnom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva dňa 11.12. 2014

Matrikár: Mgr. Adriana Fričová
Zástupkyne: Mgr. Darina Vrtochová