Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice
KEP (PDF 34,5 Mb)

Správa exped (PDF 2 Mb)

Správa titulka (PDF 0,5 Mb)Komplexný výkres (Variant A)

V-A KOMLEXNÝ VÝKRES M1_10 000 (PDF 13,5 Mb)

V-A KOMPLEXNÝ VÝKRES M1_2000 3A (PDF 13,9 Mb)

V-A KOMPLEXNÝ VÝKRES M1_2000 3B (PDF 15,5 Mb)

V-A KOMPLEXNÝ VÝKRES M1_2000 3C (PDF 35,6 Mb)


Komplexný výkres (Variant B)Výkres infraštruktúry - voda (Variant A)