KostolyFarský kostol Narodenia Panny Márie 
Lokalita: Smolenice (nad obcou)

Renesančno-baroková stavba vybudovaná rodinou Pálffyovcov a Erdödyovcov na základoch pôvodného gotického kostola. Rozsiahla prestavba prebehla v rokoch 1642 – 1644. Jednoduchý exteriér renesančného poňatia so zbytkami gotickej architektúry a s nádherným pilastrovým portálom kontrastuje s bohatou vnútornou výzdobou. Loď a presbytérium sú zaklenuté valenou klenbou s hlbokými lunetami posadenou na postranných pilastroch. Klenbu pokrýva plošná sieť štukovej výzdoby s pásmi perlovcovej a astragalovej ornamentiky. Hlavný oltár je neogotický s pôvodnou neskororenesančnou sochou Madony. Ostatný mobiliár kostola je v prevažnej miere rannobarokového charakteru a patrí k tomu najkrajšiemu čo sa na Slovensku z tohto obdobia zachovalo.


čítaj viac


fotogaléria kostolasituačný plán kostola
detaily kostola


Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Lokalita: Smolenická Nová Ves (pri hlavnej ceste)

Jednoloďový pozdĺžny priestor s presbytériom je vystavaný na základoch staršej gotickej stavby. Na fasáde to dokumentujú oporné piliere a okná ukončené lomeným oblúkom. Svätyňa je zaklenutá taktiež pôvodnou gotickou klenbou. Kostol bol prestavaný do dnešnej podoby na konci 17. storočia. Valená lunetová klenba v lodi zdobená perlovcom a pásovcom dáva tušiť náväznosť na výzdobu farského kostola ale v redukovanej podobe. Mobiliár kostola je v prevažnej miere barokový. V interiéri zaujme najmä hlavný barokový oltár s ústrednou sochou Immaculaty a dva postranné oltáre z rovnakého obdobia. Kazateľnica ani pôvodná krstiteľnica, ktorá je známa z dobových fotografií sa nedochovala.


texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič