Materská škola Smolenice



Materská škola patrí pod Základnú školu s materskou školou Smolenice

Adresa:
Komenského 3
919 04 Smolenice

Kontakty:
Tel : +421 335 586 161
e-mail: postmaster@materskaskola-smolenice.sk
www.materskaskola-smolenice.sk