Múzeum MolpírMúzeum je umiestnené v budove starej fary. Časť expozície tvoria exponáty z halštattského hradiska Molpír. V múzeu má svoj kútik regionálny historik a učiteľ Štefan Jastrabík. Jedna miestnosť patrí vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. Zaujímavá je expozícia starých kníh zo 17. - 19. storočia z farskej knižnice. Na chodbách je zdokumentovaná história obce v obrázkoch. Flóra a fauna Smoleníc a okolia spolu s minerálmi sú v ďalšej miestnosti. V poslednej miestnosti je etnografia Smoleníc a okolia.Otváracie hodiny Múzea Molpír:

Ut-Ne 10:00-16:00
cez letnú sezónu
Miestnosť č. 1, č. 2
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z HRADISKA už zo staršej doby železnej (7-6 s.p.n.l.)

Miestnosť č. 3
Izba venovaná ŠTEFANOVI BANIČOVI vynálezca padáka

Miestnosť č. 4
Vzácne knihy z farskej knižnice, kútik venovaný ŠTEFANOVI JASTRABÍKOVI a ALEXANDROVI KOTLÁNOVI

Miestnosť č. 5
Druhohorné a treťohorné skameneliny z okolia Smoleníc, fauna a flóra Malých Karpát, zbierka motýľov

Miestnosť č. 6
Rekonštrukcia izby z konca 19. storočia autentické premety, nástroje, ľudové kroje
Galéria Múzea Molpír

foto
3D prehliadka