Vývoz odpadu


na rok 2017

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov a plastov z rodinných domov na rok 2017

Kalendár vývozu BIO odpadu z rodinných domov na rok 2017