Ostatné pamiatkyklikni pre zväčąenie obrázku klikni pre zväčąenie obrázku
pomník padlým vojakom z 1. a 2. sv. vojny stĺp hanby (pranier) v barokovom štýle z 18. str.


klikni pre zväčšenie obrázku klikni pre zväčšenie obrázku klikni pre zväčąenie obrázku
kaplnka sv. Vendelína s rodinnou hrobkou Pálffyovcov socha pieta s reliéfmi znakov mučenia z 18.stor. zvon ktorým sa v obci hlásil požiar


Pranier
Lokalita: Smolenice (v centre obce)

Na kruhovej základni vystavaný toskánsky pieskovcový stĺp, vysoký cca 4 metre. Vo vrchole je ukončený ihlanovitou hlavicou. Nádherný štýlový pranier pochádzajúci z baroka patrí k najkrajším dochovaným pamiatkam tohto typu na Slovensku.
Rodinné mauzóleum Pálfyovcov
Lokalita: Smolenice (nad cintorínom)

Rodina hrobka Pálfyovcov je situovaná symbolicky pred súkromnou kaplnkou sv. Vendelína, ktorú dal postaviť Jozef Pállfy. Jednopriestorová stupňovitá kamenná stavba je vo vnútri delená postrannými šachtami na uloženie rakiev. Vstup do objektu je od východu cez portál s polkruhovým frontónom na ktorom je umiestnená kópia pôvodného pálffyovského erbu. Z hornej časti je mauzóleum prikryté masívnou kamennou platňou s krížom.
Hrob Štefana Baniča
Lokalita: Smolenická Nová Ves (na cintoríne)

Jednoduchhý pieskovcový pomník v tvare padáka s reliéfom parašutistu. Pred pomníkom je osadená kamenná platňa na ktorej sú vytesané faktografické údaje zo života nášho rodáka a vynálezcu padáka.
Súbor náhrobných kameňov
Lokalita: Smolenice (pri kostole)

Súbor náhrobných kameňov z 18. a 19. storočia v areáli kostola pochádzajúcich zo starého cintorína, ktorý sa rozprestieral po stranách kostola. Pri kostole sú pochovaní aj miestni farári, ktorí tu pôsobili a taktiež niektorí zemani. Zväčša sa jedná o srdcovité barokové náhrobníky a kamenné náhrobné platne.
Zvonica
Lokalita: Smolenice (v centre obce)

Jednoduchá drevená hranolová stavba s ihlanovou strechou. V zvonici sa nachádza pôvodný zvon z roku 1775, ktorým sa zvonilo pri požiaroch a v prípade úmrtia obyvateľov Smoleníc.
Židovský cintorín
Lokalita: Smolenice (na úbočí Molpíra)

Súbor náhrobných kameňov bývalej židovskej komunity obce Smolenice pochádzajúcich z 18. a 19. storočia.
Hradisko Molpír
Lokalita: Smolenice (nad obcou)

Národná kultúrna pamiatka, hradisko Molpír sa nachádza na území cca 13 ha. Halštattské hradisko datujeme do 6. stor. pred Kristom. Vzniklo na dôležitej obchodnej križovatke spájajucej juhovýchodnú a severnú Európu. Areál hradiska pozostával z troch nádvorí, dvoch predhradí a akropoly. Pri vykopávkach sa našli rôzne, ihlice, jantárové a sklené perly ako aj množstvo zaujímavej keramiky a bronzových predmetov. Hradisko kalenderberskej kultúry bolo zničené niekedy okolo roku 570 pred Kristom. Posledné archeologické výskumy tu potvrdili aj keltské a rannostredoveké osídlenie.
texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič