Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Smolenice


rok 2015-2020rok 2007-2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013