PomníkyPomník ďakujúcich
Lokalita: Smolenická Nová Ves (vo vinohradoch)

Pri kaplnke Karmelskej Panny Márie sa nachádza jednoduchý betónový pomník z 20. storočia s pamätnými a ďakovnými tabuľami za ochranu počas vojny a súženia sprevádzajúce smolenické rodiny.


Pomník obetiam vojny
Lokalita: Smolenická Nová Ves (pri hlavnej ceste)

Jednoduchý betónový (terasový) pomník uprostred s textovou tabuľou. Venovaný je obetiam 1. svetovej vojny pochádzajúcich zo Smolenickej Novej Vsi (Nešticha), ktorí sú tam aj menovite uvedení.


Pomník padlým vojakom
Lokalita: Smolenice (v centre obce)

Súbor dvoch pomníkov kompozične zladených do jedného celku a venovaných padlým vojakom zo Smoleníc v prvej a druhej svetovej vojne. Pod figurálnou kompozíciou Krista na kríži s vojakom a matkou s dieťaťom sú umiestnené pamätné tabule s menami a fotografiami zomrelých. Pomníky zhotovil František Ott z Trstína.


texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič