Predaj majetkuObec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa...
zverejnené: 27.03. 2013

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
záujemca o kúpu: spoločnosť Anja, spol. s r.o.
zverejnené: 22.05. 2011

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
záujemca o kúpu: Štefan Stano a manželka Anna rod. Blažová
zverejnené: 22.05. 2011

Podnik služieb
zverejnené: 07.03. 2011