Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou




15.12. 2011
Článok 4: Ukončenie prác na hlavnej aktivite projektu: Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach

foto

31.05. 2011
Článok 3: Priebeh prác na hlavnej aktivite projektu: Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach

foto

30.10. 2010
Článok 2: Zahájenie prác na hlavnej aktivite projektu: Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach

foto

30.06. 2010
Článok 1: Schválenie projektu „Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach“