Vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
Pozrite si vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Ďalšie definitívne výsledky bude Štatistický úrad SR zverejňovať postupne v tomto a budúcom roku.

Slovenská republika – tabuľky
Kraje – tabuľky
Okresy – tabuľky
Obce – tabuľky


Domy v SR, krajoch, okresoch a obciach
Byty v SR, krajoch, okresoch a obciach
Byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach
Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach