Smolenické novinyrok 2017

Smolenické noviny 4. číslo - 2017 (PDF 8,7 MB)

Smolenické noviny 3. číslo - 2017 (PDF 4,6 MB)

Smolenické noviny 2. číslo - 2017 (PDF 6,49 MB)

Smolenické noviny 1. číslo - 2017 (PDF 5,06 MB)rok 2016
Smolenické noviny 4. číslo - 2016 (PDF 4,23 MB)

Smolenické noviny 3. číslo - 2016 (PDF 6,9 MB)

Smolenické noviny 2. číslo - 2016 (PDF 8,7 MB)

Smolenické noviny 1. číslo - 2016 (PDF 5,7 MB)rok 2015
Smolenické noviny 4. číslo - 2015 (PDF 4 MB)

Smolenické noviny 3. číslo - 2015 (PDF 4,5 MB)

Smolenické noviny 2. číslo - 2015 (PDF 4,6 MB)

Smolenické noviny 1. číslo - 2015 (PDF 5,8 MB)

Regionálne, miestne noviny SMOLENICKÉ NOVINY
občasník
Vydavateľ: Obec Smolenice, 919 04 Smolenice, SNP 52, IČO: 312533
Redakcia: Obecný úrad Smolenice
Redakčná rada v zložení: Pavol Zárecký-šéfredaktor
Členovia: Mgr.Art. Filip Horník, Mgr. Adriana Fričová, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Príspevky do novín je možné zasielať na email: fricova@smolenice.com