SochySocha Sedembolestnej Panny Márie
Lokalita: Smolenice (v centre obce)

Nádherné neskorobarokové súsošie Bolestnej Matky s Kristom, vystavané na masívnom vysokom členitom podstavci. Dal ho postaviť Ján Novaky na prelome 18. a 19. storočia. Súsošie je umiestnené v pôvodnej ohrade tvorenej šesťbokými stĺpmi zakončenými pologuľovou hlavicou, ktoré sú pospájané železnými klieštinami.


Socha sv. Floriána
Lokalita: Smolenice (v centre obce)

Jednoduchá klasicizujúca skulptúra sv. Floriána, patróna požiarnikov, ktorá je vystavaná na žliabkovanom profilovanom sokli. Socha je doplnená o charakteristické atribúty svätca: zástavu a vedro, ktorým hasí plamene horiaceho domu.


Kamenní mnísi z Dobrej vody
Lokalita: nad cintorínom, Smolenice

V roku 1905 ich sem, k svojej hrobke nechal previezť Jozef Pállfy. Štyri nadživotné skulptúry františkánskych mníchov vytesaných v 18. storočí pochádzajú z priečelia kostola rádu františkánov na sv. Kataríne pri Dobrej Vode. Podľa príslušných atribútov dnes vieme určiť iba sv. Františka z Assisi a sv. Antona z Padovy.


Socha sv. Urbana Vo vinohradoch
Lokalita: Smolenická Nová Ves (vo vinohradoch)

K úcte sv. Urbana dali postaviť smolenickí a „neštišskí“ vinohradníci v roku 1943. Jednoduchý pomník z umelého kameňa, zasvätený patrónovi vinohradníkov pri kaplnke Panny Márie Karmelskej v strede ktorého je reliéf so svätcom a viničovou ornamentikou. Okolo pomníka na priečeliach jednotlivých stĺpov starého vinohradu sú ďakovné tabule.


Socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita: Smolenice (pred Múzeom Molpír)

Baroková pieskovcová socha svätca vystavaná na volútovom profilovanom podstavci. Svätec je zobrazený ako kňaz v rochete s biretom na hlava a so svojimi mučeníckymi insígniami. V jednej ruke má kríž a v druhej palmovú ratolesť. Nad hlavou je svätožiara s piatimi hviezdami. Čelnú stranu podstavca zdobí latinský nápis s datovaním do obdobia baroka (1748).


Súsošie Mater Dolorosa
Lokalita: Smolenická Nová Ves (vo vinohradoch)

Za kaplnkou Karmelskej Panny Márie sa na kamennom podstavci nachádza novodobé súsošie - kríž s plastikou ukrižovaného Krista a pri ňom objímajúca matka, Panna Mária. Kompozícia vznikla pravdepodobne v čase osadenia pôvodnej krížovej cesty, krátko po polovici 20. storočia.


texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič