Ideové štúdieProjektová štúdia parkovísk vedľa hlavnej cesty v centre obce, Ulica SNP

Štúdia

Občianské združenie Naše Smolenice v rámci revitalizácie hradiska vám predstavuje štúdiu s ktorou sa chce uchádzať o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. V prípade, že žiadosť bude schválená, obec sa bude podieľať finančnou spoluúčasťou.
Náhľad vizualizácie pôvodných obydlí

Stiahnuť štúdiu projektu (6 Mb)

Pripravovaný investičný zámer - Výstavba 37 byt. jednotky (ideová štúdia) Informácia o podnikateľskom zámere 26.2. 2008 na VZ v KD Smolenice, 28.3. 2008 stretnutie investora SOLMUS, s.r.o. Trnava s verejnosťou a záujemcami o byty.

pôdorys
pôdorys farebne
foto

Ideová štúdia, revitalizácia námestia a rekonštrukcia cesty II-502 SNP, návrh parkovania pri kostole a rekonštrukcia ZŠ

Ideová štúdia, rekonštrukcie Domu smútku

Vizualizácia podhorského hotela v Smoleniciach


foto