Všeobecné oznamyŠport

Podporte projekt Obecného športového klubu Smolenice
"Vymeň Facebook za loptu a poď si zahrať"

Viac informácií a hlasovanie

Radi by sme vás a vaše ratolesti privítali v novom kurze Taekwon-Do Drobček. Náučný dvojročný kurz je určený pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Kurz vedieme v KDS - Neštichu každý pondelok o 15:15 hod.
Plagát

Pozývame všetkých priaznivcov pohybu na CVIČENIE (Aerobic, Pilates, Zdravotné cvičenie, Bodystyling), ktoré sa koná každý štvrtok od 18:30 do 19:30 hod. v telocvični ZŠ. Prineste si športovú obuv na prezutie.


Cvičenie Jogy
každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ


Ostatné oznamy

Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
Poučenie


Oznamujeme občanom, že v dňoch 29.3. – 10.4. 2016 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu (koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce potreby, kuchynský riad, sanita, a pod.).
Oznam

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si môžu vyzdvihnúť a tiež zaplatiť na Obecnom úrade.
Zároveň upozorňujeme občanov, že známky na vývoz odpadu platia len do 29. februára 2016

Ohlasovacia povinnosť za KO: Občania, ktorým nastali zmeny v platbe poplatku za komunálny odpad (napr. odsťahovanie sa rodinného príslušníka, práca v zahraničí, štúdium v inom meste) sú povinní tieto zmeny ohlásiť na Obecnom úrade v Smoleniciach do 31.1. 2016. K ohláseniu je potrebné priniesť príslušný doklad (o ubytovaní na internáte, o návšteve školy, pracovnú zmluvu,...). Čestné prehlásenie nie je dokladom!
Stiahnuť žiadosti


Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti: Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.


Príhovor starostu - bilancia za rok 2015


Vážení občania, detský folklórny súbor Čerešenka založený v Smoleniciach a fungujúci už jeden rok združuje deti zo Smoleníc, Lošonca a tiež Horných Orešian. Učí deti tradičné tance a piesne nášho regiónu, vštepuje deťom lásku ku kultúre a k tradíciám. Preto prosí o pomoc všetkých, ktorí majú doma starodávne detské kroje, alebo akékoľvek ich súčasti. Ak ich nevyužívate, ak ležia len tak bez úžitku, prosíme, darujte nám ich do súboru...
Zobraziť celý oznam

Kniha Smolenice Oznam: Knihu Smolenice (vlastivedná monografia obce) je možné zakúpiť na Obecnom úrade, vo Vinotéke-Galérie a v Kvetinárstve Helena Nováková za cenu 15 EUR

Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich zákazníkov, informovať o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby...
Oznam

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy
Oznam

Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...
Výzva

Oznamujeme občanom, ktorí mali možnosť sledovať vysielanie MTT z DVB-T multiplexu na 33. kanáli, z technických dôvodov od 10.4. môžu naďalej sledovať vysielanie MTT na 49. kanáli.

Využite ON-LINE FORMULÁRE a pripojte sa k plynu elektronicky.
Už nie je potrebné navštíviť zákaznícke kancelárie, ani zasielať žiadosti poštou.

Informácie

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť a tiež zaplatiť na obecnom úrade.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si vyzdvihli rozhodnutie na obecnom úrade a tiež ho môžu uhradiť
priamo v pokladnici obecného úradu.

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Brožúra

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Plagát

ZBER A ZHODNOTENIE JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV. Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom. Kontajnery sú umiestnené za obecným úradom v Smoleniciach od 2.4. 2014

Zber oleja


Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach
Chcem zistiť plánovanú odstávku elektriny v Smoleniciach
Chcem sa pripojiť do distribučnej sústavy
Chcem nahlásiť výpadok elektriny
Chcem zistiť históriu spotreby elektriny


ZŤP

OZNÁMENIE PRE DRŽITEĽOV PREUKAZOV FYZICKEJ
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM