Zápisnicerok 2018rok 2017


Textová príloha č. 1 Rokovací poriadok
Textová príloha č. 2 Štatút obce

Zápisnica z I. verejného zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 26.1. 2017
rok 2016
Zápisnica z VI. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 15.12. 2016
Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie

Textová príloha č. 2 rozpočet 2017

Textová príloha č. 3 Zásady odmeňovania poslancov


Zápisnica z V. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 10.10. 2016
Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie

Textová príloha č. 2 kontrola plnenia úloh


Zápisnica z IV. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 15.6. 2016
Textová príloha č. 1 Stanovisko k záverečnému účtu 2015


Zápisnica z III. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 17.3. 2016
Textová príloha č. 1 dotácie


Zápisnica z II. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 25.2. 2016

Zápisnica z I. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 21.1. 2016
Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie
rok 2015
Zápisnica z IX. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 21.12. 2015
Textová príloha č. 1 Stanovisko k rozpočtu 2016
Textová príloha č. 2 Schválený rozpočet 2016
Textová príloha č. 3 PLÁN INVESTIČNÝCH AKCIÍ 2016
Textová príloha č. 4 pripomienky
Rozpočtové opatrenie

Zápisnica z VIII. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 10.12. 2015
Textová príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie

Zápisnica z VII. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 15.10. 2015
Textová príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie

Zápisnica z VI. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 10.09. 2015
Textová príloha č. 1 Návrh textu uznesenia, ktoré sa bude prerokováva na VI. VZ
Textová príloha č. 2 5. rozpočtové opatrenie

Zápisnica z V. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 13.08. 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013 Dodatok č. 2

Zápisnica z IV. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 11.6. 2015
(zverejnené 19.6. 2015)Zápisnica z III. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 9.4. 2015
(zverejnené 19.4. 2015)Zápisnica z II. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 12.2. 2015
(zverejnené 18.2. 2015)

rok 2014
Zápisnica z I. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 11.12. 2014
(zverejnené 21.12. 2014)


Zápisnica z XXVI. verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 30.6. 2014
(zverejnené 10.7. 2014)

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 30.6. 2014 (download 29,5 Mb)

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 24.6. 2014
príloha č. 1 pre zápisnicu 24.6. 2014
zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 24.6. 2014 (download 25 Mb)
zvuková príloha č. 3 pre zápisnicu 24.6. 2014 (download 34 Mb)
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 31.3. 2014
zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 31.3. 2014 (download 30 Mb)

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 17.3. 2014
zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 17.3. 2014 (download 20 Mb)

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 23.1. 2014
zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 23.1. 2014 (download 37 Mb)
zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 23.1. 2014 (download 19 Mb)
(z technických príčin chýba prvých 10 minút zvukového záznamu v prílohe č. 2)
textová príloha 1: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013

textová príloha 2: Analýza spotreby energií v obci
rok 2013

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 16.12. 2013
zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 16.12. 2013 (download 236 Mb)
zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 16.12. 2013 (download 57 Mb)
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 03.10. 2013
zvuková príloha pre zápisnicu 03.10. 2013
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 14.08. 2013
zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 14.8. 2013 (download 28.7 Mb)
zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 14.8. 2013 (download 25.4 Mb)
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 18.07. 2013
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 26.06. 2013
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 15.04. 2013
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 22.02. 2013
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 07.02. 2013
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 24.01. 2013
rok 2012

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 14.12. 2012
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 05.09. 2012
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 06.06. 2012
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 07.03. 2012
rok 2011


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 14.12. 2011

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 10.11. 2011
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 19.09. 2011


dodatok