Zaujimavosti o Smoleniciachpieseň o Smoleniciach

Smolenický zámok-
ten smolenický hrad-
či z blízka či z ďiaľky
radosť naň pozerať
:keď slniečko svieti
a vetrík povieva,
perla Malých Karpát
na nás sa usmieva.:

Smolenický zámok-
ten smolenický hrad-
pod ním mladý-starý
prechádza sa rád,
keď slniečko svieti...

Smolenický zámok-
ten smolenický hrad-
v najkrajších spomienkach
budeš spomínať.
Keď slniečko svieti...

Smolenické hory-
tie lesy hlboké-
vyplašené srnky,
jelene divoké
:Lesy-to je krása
či v zime, či v lete
veď tu svoje šťastie
iste vždy nájdete:

text a hudba F. Kučera 1960historické známky

 krátka báseň

Dole pod Smolenickým zámkom
preteká voda járkom,
keď hviezdičky vychádzajú,

húsky sa tam kúpavajú.
Dve husičky, dve sestričky
zakliate sú od mamičky...