Smolenice

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Obecný úrad Smolenice vyzýva občanov, ktorí si nesplnili povinnosť sčítať sa v zmysle zákona, aby tak urobili prostredníctvom objednania sa čísle 0918/430 313 alebo 033/5571 100, alebo osobne na obecnom úrade.

Termín sčítania je od 3. 5. do 13. 6. 2021 s platnosťou od 1. 1. 2021 (údaje platné k polnoci 1.januára 2021).

Kontaktné miesto: Obecný úrad Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice

Pondelok:  8.00 – 11.00
Utorok: 8.00 – 11.00
Streda: 14.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 11.00
Piatok: 8.00 – 11.00