Smolenice

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach

Hlavný cieľ projektu: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Dokument