Smolenice

Cesta rozprávkovým lesom

Areál pod zámkom
1 € na dieťa
5.6. 2016 nedeľa
od 9:00 do 12:00 hod.