Smolenice

Cvičenie Jogy

Cvičenie Jogy

Každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ