Smolenice

Delegovanie člena do komisie – odovzdávanie kandidátnych listín

Delegovanie člena do komisie – odovzdávanie kandidátnych listín

Do okrskových volebných komisií deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva…
Oznam