Smolenice

Deň matiek

Deň matiek

Milé mamičky, babičky, pri príležitosti Dňa matiek vám chcem touto cestou vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM za vašu lásku, obetu, slzy a trpezlivosť. Želám vám všetkým pevné zdravie a úsmev na tvári. Anton Chrvala, starosta obce