Smolenice

Deň narcisov

Deň narcisov

Ďakujeme za Vašu štedrosť počas zbierky Deň narcisov. V škole a v obci sa spolu vyzbieralo 742,89 EUR .