Smolenice

Distribúcia a zber jódových profylaktík /tabliet/ v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením AE Bohunice

Distribúcia a zber jódových profylaktík /tabliet/ v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením AE Bohunice

Občania si jódové profylaktika /tablety/ môžu prevziať od 8.8.2022 do 12.8.2022  v KD Smolenice /hlavný vchod/ v čase :

Pondelok od 09:00 hod. do 12:00 hod.
Utorok     od 09:00 hod. do 12:00 hod.
Streda      od 09:00 hod. do 17:00 hod.
Štvrtok    od 09:00 hod. do 12:00 hod.
Piatok      od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Zároveň v KD bude aj zber exspirovaných profylaktík.
Po tomto termíne bude distribúcia a zber na obecnom úrade počas úradných hodín.

Distribuuje sa :

  • obyvateľom s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v obci Smolenice, ako aj osobám, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci
  • deťom a dospelým, ktorí sa ku dňu 1.8.2022 dožili 8 rokov sa vydá celé balenie na osobu,
  • deťom, ktoré sú ku dňu 1.8.2022 mladšie, ako 8 rokov sa vydá pol balenia na osobu

Príloha_otázky a odpovede
Príloha_Príbalový_leták