Smolenice

Dotácie na stravu v šk. roku 2021/2022

Dotácie na stravu v šk. roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ.

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Zákonný zástupca, v ktorého starostlivosti dieťa je, musí k poskytnutiu dotácií na stravu nevyhnutne predložiť:

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.  (vyhlásenie je v prílohe)

Zákonný zástupca dieťaťa prinesie potrebné dokumenty na Obecný úrad Smolenice do pondelka 19.7. do 12:00.  Kontaktná osoba p. Fričová 033 5571 100.

Čestné vyhlásenie dotácie (.doc)
Čestné vyhlásenie dotácie (.pdf)
Informácie pre žiadateľov – dotácie (.pdf)