Smolenice

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Už len do 31. 3. 2021 máte možnosť elektronicky sa sčítať sami. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú. Smolenice majú do dnešného dňa sčítaných 62,13% občanov. Sčítajte sa sami na www.scitanie.sk