Smolenice

Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice

Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice

Firma REGIONPRESS, s. r. o. hľadá kolportéra na roznos novín a letákov v obci Smolenice.

Min. 13,60 € brutto za jeden roznos 16 stranových novín, 20,50 € brutto za jeden roznos 24 stranových novín + odmena za letáky.

Bližšie informácie na tel.čísle 0908/966047.