Smolenice

GDPR – Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba:
KROČKA & PARTNERS s.r.o.
Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava

e-mail: dpo@krockapartners.sk

Informačná povinnosť Obecného úradu v Smoleniciach pre obyvateľov obce
Informačná povinnosť pre voličov o spracúvaní osobných údajov
Informačná povinnosť Obecného úradu v Smoleniciach týkajúca sa periodika SMOLENICKÉ NOVINY
Informačná povinnosť Obecného úradu kamerové systémy 
Informačná povinnosť Obecného úradu celoplošné testovanie 

V prípade nesúhlasu s uverejnením vašej fotografie z podujatia obce Smolenice na obecnej webstránke prosím kontaktujte zodpovednú osobu dpo@krockapartners.sk