Smolenice

Gulášový festival

Gulášový festival

organizátor: OZ Karpatoš
kde: pri KD Smolenice
kedy: 11.5. 2019 (sobota)