Smolenice

Hodový zápas

Hodový zápas

Hodový zápas Neštich vs. Lošonec

Kde: hriščo za Olšofskýma
Kedy: 12.8.2022 (pátek) výkop o 18:00 hod.

O občerstvení a srandu postarané.

Plagát