Smolenice

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 05 Plyn“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 05 Plyn“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou