Smolenice

Informácie o referende

Informácie o referende

E-mailová adresa na doručovanie písomností týkajúcich sa referenda: smolenice@smolenice.com

Termíny na doručenie písomností:
– Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií – do 24.11.2022 do 24:00 hod.
– Žiadosť o voľbu poštou – najneskôr do 02.12.2022
– Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu – najneskôr do 02.01.2023

Žiadosť o vydanie a zaslanie hlas.preukazu REFERENDUM 2023
Žiadosť o vydanie a zaslanie hlas.preukazu REFERENDUM 2023

Delegačná listina REFERENDUM 2023
Delegačná listina REFERENDUM 2023

Žiadosť o voľbu poštou REFERENDUM 2023
Žiadosť o voľbu poštou REFERENDUM 2023

Voleb.okrsky REFERENDUM 2023
Voleb.okrsky REFERENDUM 2023