Smolenice

Aktuality

Vývoz odpadu na rok 2020 (2. polrok)

Vývoz odpadu na rok 2020 (2. polrok)

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov na rok 2020 (na 2. polrok)

KALENDÁR ZBERU ODPADOV, NÁDOBY-rodinné domy
KALENDÁR ZBERU ODPADOV, KONTAJNERY

Publikované: 29. júna 2020
Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám CP

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám CP

Oznam 

Publikované: 26. júna 2020
Prehliadky Smolenického zámku

Prehliadky Smolenického zámku

Smolenický zámok bude v mesiacoch júl a august 2020 otvorený pre návštevníkov denne od 10:00 hod do 18:00 hod., a v mesiacoch september a október 2020 každú nedeľu od 13,00 hod. do 17,00 hod. Prehliadky zámku so sprievodcom budú možné za dodržiavania bezpečnostných hygienických podmienok/ dezinfekcia rúk a ochrana tváre – rúška / každú celú hodinu. V prípade väčšieho počtu návštevníkov, zájazdov, výletov  budú prehliadky aj  v kratších intervaloch. Maximálny počet osôb v skupine na jeden vstup je 40 , a v zámku na prehliadke môžu byť maximálne 2 skupiny, rezervácie skupinových prehliadok počas letných prázdnin nie sú možné. Vstupenky si  bude možné zakúpiť 10 minút pred vstupom v pokladni na dolnom nádvorí . Cena vstupného je 2,50 EUR dospelí, deti, dôchodcovia a študenti 1,50 EUR.  

08.08.2020 a 09.08.2020 budú prehliadky možné len pre účastníkov  Dračích dní za hore uvedených podmienok.

Publikované: 26. júna 2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ v Lošonci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ v Lošonci

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov obec Lošonec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Lošonci.  

Oznam 

Viac info: www.losonec.sk

Publikované: 21. júna 2020
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Smoleniciach

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Smoleniciach

Rozhodnutie 

Publikované: 17. júna 2020
TAVOS odpovede na časté otázky

TAVOS odpovede na časté otázky

Odpovede na časté otázky našich zákazníkov ohľadom fakturácie TAVOS časté otázky 

Ďalšie informácie: www.tavos.sk

Publikované: 15. júna 2020
Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020 

Publikované: 12. júna 2020
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Obec Smolenice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, prevádzku školského klubu detí.

Rozhodntutie

Publikované: 26. mája 2020
Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 01.07. 2020 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. bez dodávky elektriny budú nasledovné odberné miesta: ŽELEZNIČNÁ ulica č. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37/PRI, 41, 41/VE, 1217
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme

Oznam 

Publikované: 26. mája 2020
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie od 26.5.2020 12:00 hod.

Oznam

Publikované: 26. mája 2020