Smolenice

Aktuality

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29.10.2022

Oznam

Publikované: 3. októbra 2022
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Trnavského samosprávneho kraja

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov na predsedov 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 19. septembra 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Smolenice, ktoré sa budú konať 29.10.2022 v čase do 7.00 hod. do 20.00 hod.

Zoznam

Publikované: 16. septembra 2022
Oznam – výzva: Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad

Oznam – výzva: Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad

Žiadame občanov, ktorí doteraz neuhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, aby ho bezodkladne uhradili. Platbu môžete realizovať hotovostne na obecnom úrade, bezhotovostne platobnou kartou na obecnom úrade alebo bankovým prevodom. Termín druhej splátky bol 31.8.2022.

Publikované: 8. septembra 2022
VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 začala 10. júna 2022 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 26. októbra 2022 o 23:59 h.

Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane – obec do 5 000 obyvateľov

Publikované: 21. augusta 2022
Strom roka 2022

Strom roka 2022

“Vy ste ešte nehlasovali za našu lipu v súťaži o Strom roka 2022?”

www.smolenickalipa.sk

Publikované: 17. augusta 2022
Delegovanie do volebných komisií

Delegovanie do volebných komisií

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky…

Oznam

Publikované: 10. augusta 2022
Oznam o vývoze žumpových vôd

Oznam o vývoze žumpových vôd

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom s trvalým pobytom v obci Smolenice vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom v cene 60 EUR s DPH. – jeden vývoz. Objednávku vývozu žumpových vôd občan nahlási na obecný úrad na vývoz s údajmi: menom priezviskom, adresa a mobilný kontakt. Pracovník obecného úradu prepošle tieto údaje formou objednávky na adresu: objednavkydoprava@tavos.sk Pracovník TAVOS-u, a.s. sa skontaktuje s občanom a dohodne si s ním termín vývozu. Po dodaní služby vývozu žumpových vôd, bude na OU odoslaná faktúra za výkon služby na mailovú adresu OU. Náklady si hradí občan sám.

Publikované: 1. augusta 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – zverejnenie zapisovateľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – zverejnenie zapisovateľa

Obec Smolenice zverejňuje zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Smolenice.

Oznam zapisovateľ MVK

Publikované: 21. júla 2022
Inflačná pomoc

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Inflačná pomoc – leták 

Viac informácií na: https://www.upsvr.gov.sk

Publikované: 8. júla 2022