Smolenice

Aktuality

Demografické údaje Obce Smolenice za rok 2020

Demografické údaje Obce Smolenice za rok 2020

Demografické údaje za rok 2020

 

Publikované: 13. januára 2021
Vo veku 84 rokov zomrel náš čestný občan Mons. Miloslav Mrva

Vo veku 84 rokov zomrel náš čestný občan Mons. Miloslav Mrva

V nedeľu 10.januára 2021 v skorých ranných hodinách, zaopatrený svätými sviatosťami, odišiel do večnosti kňaz Trnavskej arcidiecézy Mons. Miloslav Mrva.

Miloslav Mrva úmrtie 

Publikované: 12. januára 2021
Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu občanov

Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu občanov

Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu občanov

Publikované: 4. januára 2021
Príhovor starostu

Príhovor starostu

Vážení spoluobčania,
v Smoleniciach bývalo pravidlom, že sme sa na Nový rok stretávali pri kultúrnom dome na tradičnom Novoročnom detskom ohňostroji. Súčasná situácia nám však nedovoľuje spoločné stretávanie sa, pohyb občanov je maximálne obmedzený. Chcel by som sa vám však prihovoriť aspoň týmto spôsobom. Práve dnes si pripomíname 28. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Zajtra 2. januára si pripomenieme 80 výročie, kedy zomrel náš najznámejší rodák, vynálezca padáka Štefan Banič. Zobraziť celý príhovor

Publikované: 1. januára 2021
Vývoz odpadu na rok 2021

Vývoz odpadu na rok 2021

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2021 (na 1. polrok)

Kalendár

Publikované: 31. decembra 2020
Uznesenie vlády

Uznesenie vlády

Uznesenie obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021 – výnimky uvedené v uznesení v prílohe.

Uznesenie vlády č. 808

Publikované: 31. decembra 2020
Uznesenie vlády – zákaz vychádzania

Uznesenie vlády – zákaz vychádzania

Uznesenie vlády

Publikované: 17. decembra 2020
Elektronické sčítanie domov a bytov

Elektronické sčítanie domov a bytov

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť. Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Informácie

Základné informácie

Publikované: 15. decembra 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2021. 

Výzva Západoslovenská distribučná a.s.

Publikované: 3. decembra 2020
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie
na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS)
alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139,
emailom na: vodomer@tavos.sk
Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Oznam k nahlasovaniu stavov 31.12.2020-1

Publikované: 3. decembra 2020