Smolenice

Aktuality

Západoslovenská distribučná – Výzva

Západoslovenská distribučná – Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…

Západoslovenská distribučná – Výzva

Publikované: 19. novembra 2019
Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 – dňa 29.2. 2020

Viac informácií: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Publikované: 31. októbra 2019
Zasielanie žiadostí o voľbu poštou a hlasovací preukaz

Zasielanie žiadostí o voľbu poštou a hlasovací preukaz

Zasielanie žiadostí o voľbu poštou a hlasovací preukaz: podatelna@smolenice.com

Viac informácií: www.minv.sk/?nr20-posta2

Publikované: 31. októbra 2019
Smolenické noviny 3. číslo

Smolenické noviny 3. číslo

Vydané október 2019
Zobraziť (9 MB)

Publikované: 15. októbra 2019
Kalendár vývozu odpadu

Kalendár vývozu odpadu

Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

Kalendár 

Publikované: 1. júla 2019