Smolenice

Aktuality

Oznam – výzva

Oznam – výzva

Oznamujeme občanom, ktorí doteraz neuhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, aby ho bezodkladne uhradili. Platbu môžu realizovať hotovostne na obecnom úrade, bezhotovostne platobnou kartou na obecnom úrade alebo bankovým prevodom.

Publikované: 7. septembra 2021
LEKÁREŇ zmena otváracích hodín

LEKÁREŇ zmena otváracích hodín

Lekáreň Pod zámkom v Smoleniciach oznamuje, že od 2. septembra 2021 bude mať otvorené od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Publikované: 31. augusta 2021
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie od 19.8.2021

Oznam

Publikované: 24. augusta 2021
Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

MNO chovatelia ošípaných

Publikované: 9. augusta 2021
Vývoz odpadu na rok 2021 – 2. polrok

Vývoz odpadu na rok 2021 – 2. polrok

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2021 (na 2. polrok)

Kalendár NÁDOBY-rodinné domy 
Kalendár KONTAJNERY 

Publikované: 14. júna 2021
Pokyny na úhradu platieb za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa

Pokyny na úhradu platieb za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa

Vážení občania, vzhľadom k pandemickej situácii sa v r. 2021 budú platiť poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa priloženou poukážkou na pošte alebo prostredníctvom internet bankingu. Rozhodnutia Vám budú doručené poštou.

Oznam

Publikované: 19. apríla 2021
PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030

PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030 

Publikované: 9. apríla 2021