Smolenice

Aktuality

Vykurovacie obdobie

Vykurovacie obdobie

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo nám vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov.

Vykurovacie obdobie článok

Publikované: 4. novembra 2021
Oznam – výzva

Oznam – výzva

Oznamujeme občanom, ktorí doteraz neuhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, aby ho bezodkladne uhradili. Platbu môžu realizovať hotovostne na obecnom úrade, bezhotovostne platobnou kartou na obecnom úrade alebo bankovým prevodom.

Publikované: 7. septembra 2021
Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

Mimoriadne núdzové opatrenia – Africký mor

MNO chovatelia ošípaných

Publikované: 9. augusta 2021
Pokyny na úhradu platieb za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa

Pokyny na úhradu platieb za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa

Vážení občania, vzhľadom k pandemickej situácii sa v r. 2021 budú platiť poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa priloženou poukážkou na pošte alebo prostredníctvom internet bankingu. Rozhodnutia Vám budú doručené poštou.

Oznam

Publikované: 19. apríla 2021
PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030

PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030 

Publikované: 9. apríla 2021