Smolenice

Aktuality

Uznesenie vlády

Uznesenie vlády

Uznesenie vlády č.123 z 28.2.2021

Publikované: 1. marca 2021
Poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa – OZNAM

Poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa – OZNAM

Oznamujeme občanom, že známka na smetnej nádobe na komunálny odpad je platná do 30.04.2021.

Platby za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a psa sa budú realizovať až v mesiaci apríl 2021

Publikované: 23. februára 2021
Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu občanov

Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu občanov

Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu občanov

Publikované: 4. januára 2021
Vývoz odpadu na rok 2021

Vývoz odpadu na rok 2021

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov a vývozu kontajnerov na rok 2021 (na 1. polrok)

Kalendár

Publikované: 31. decembra 2020
Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Oznam

Publikované: 11. novembra 2020