Smolenice

EÚ projekty

Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach

Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ v Smoleniciach, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

 

Dokument

Dokument 2 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach

Hlavný cieľ projektu: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Dokument 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrnospoločenského domu Smolenická Nová Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrnospoločenského domu Smolenická Nová Ves

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Plagát

Bikesharing

Bikesharing

Systém zapožičania bicyklov „BIKESHARING SMOLENICE“ Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. bikesharing v obci Smolenice. Obec Smolenice plánuje vybudovať funkčnú sieť automatickej požičovne bicyklov v obci Smolenice, ktorá bude pozostávať z 5 bicyklových stojanov s kapacitou pre max. 10 bicyklov a 30 kusov bicyklov…

Bikesharing 
plagat bikesharing miri 
plagat bikesharing 

Cyklotrasa Smolenice

Cyklotrasa Smolenice

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie cyklochodníka spájajúceho centrálnu časť obce Smolenice od konca obytnej zóny so severovýchdnou priemyselnou časťou obce. Zároveň bude vybudovaná aj oddychová plocha.

Cyklotrasa 

Obnova verejného osvetlenia

Obnova verejného osvetlenia

V obci Smolenice – zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Príloha