Smolenice

Oznamy OcÚ

Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie verejnosti

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej a.s. dňa 11.12.2019 v čase od 9.00 do 15.30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

Cintorínska č.4

Lesná č. 1,2,3,4,5,5A,5B,7,7OP,8,8BL,8OP,9,9VE,10,10ZA,11,12,13,15,568

SNP č.2,2D1

Zámocká č.3,4,4VE,6,12VE,14,16

19-11677_SMOLENICE

Publikované: 14. novembra 2019
Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Na cintoríne v Smoleniciach netečie voda v dôsledku jej nedostatku v studni. K dispozícií je zdroj vody pod domom smútku zo strany od bránky k ihrisku.

Publikované: 30. októbra 2019
Pekáreň KPK – pracovná ponuka

Pekáreň KPK – pracovná ponuka

Pekáreň KPK Trstín prijme do TPP pracovníčku na pozíciu do výroby. Viac informácií získate na t.č.: 0910 543 009.

Publikované: 4. októbra 2019
OZNAM

OZNAM

Obec Smolenice oznamuje občanom, že platobné výmery za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smoleniciach počas stránkových hodín.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si čo najskôr splnili svoju daňovú povinnosť. 

Publikované: 24. apríla 2019
Odpisy stavu plynomerov

Odpisy stavu plynomerov

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že od 1. do 25. apríla bude brigádnik slovenskej pošty zaznamenávať stavy plynomerov. Pošta Smolenice žiada občanov o sprístupnenie plynomerov tak, aby brigádnik mohol stav plynomeru odfotiť.

Publikované: 1. apríla 2019
Uhradenie komunálneho odpadu

Uhradenie komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad bolo potrebné uhradiť do 28.2. 2019. Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu. Ak ste úhradu nezrealizovali, zberová spoločnosť nevyvezie váš odpad.

Publikované: 6. marca 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 

AMO leták
Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
Domáce a obecné zabíjačky
Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (pptx)
Leták AMO _ potraviny
Príloha č 1
Príloha č 2 
Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Publikované: 5. februára 2019
Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Oznamujeme občanom, že od 2.2.2019 budú v našej obci poverení pracovníci Západoslovenskej distribučnej a.s. vykonávať odpočty stavu elektromerov rodinných domov. Pracovníci sú povinní byť viditeľne označení preukazom odpočtára Západoslovenskej distribučnej a.s.

Publikované: 1. februára 2019
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
Výzva

Publikované: 14. decembra 2018
DFS Čerešenka hľadá chlapcov vo veku 6 až 12 rokov

DFS Čerešenka hľadá chlapcov vo veku 6 až 12 rokov

Detský folklórny súbor Čerešenka hľadá do svojich radov chlapcov vo veku 6 – 12 rokov. Chlapci sa môžu prísť pozrieť a informovať na skúšku Čerešenky, ktorá bude vo štvrtok 8.novembra od 17 – 18,30 hod. v KD Smolenice.

Publikované: 6. novembra 2018