Smolenice

Oznamy OcÚ

Západoslovenská distribučná – odpočet elektromerov v obci Smolenice

Západoslovenská distribučná – odpočet elektromerov v obci Smolenice

V dňoch od 19.1. do 8.2. 2021 bude prebiehať v obci Smolenice, odpočet elektromerov domácností. Prosíme obyvateľov, aby stav elektromera umiestnili do okna alebo na bránu. Stav elektromera možno nahlásiť aj na tel. číslo: 0950 757 130 alebo poslať fotku elektromera na email: odpocty.tt@gmail.com

Publikované: 18. januára 2021
OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

 

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Smoleniciach osobne vybavujeme len súrne prípady až do odvolania.

Pripájame nasledovné inštrukcie:

  • Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej na dverách obecného úradu.
  • Platby realizujte bankovým prevodom, na číslo účtu: SK6402000000000004224212 – do poznámky zadajte predmet platby. Platby v hotovosti nerealizujeme.
  • Poplatky za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad sa presúva na začiatok mesiaca máj 2020.
  • Osvedčovanie podpisov a listín nevykonávame do odvolania.

Publikované: 13. marca 2020
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Smolenice

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Smolenice

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2019. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v Obci Smolenice je 47,19 %.

Dokument

Publikované: 20. februára 2020
Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Na cintoríne v Smoleniciach netečie voda v dôsledku jej nedostatku v studni. K dispozícií je zdroj vody pod domom smútku zo strany od bránky k ihrisku.

Publikované: 30. októbra 2019