Smolenice

Oznamy OcÚ

Voľné pracovné pozície v novostavbe – zariadenie pre seniorov Smolenice

Voľné pracovné pozície v novostavbe – zariadenie pre seniorov Smolenice

Firma Rockville s.r.o. hľadá pracovníkov na voľné pozície v novostavbe zariadenia pre seniorov St. Moritz a Platan v Smoleniciach, s plánovaným uvedením do prevádzky a nástupom v septembri-októbri 2022.

Jedná sa o nasledovné pozície:
– garant pre zdravotnú starostlivosť: podmienka magisterské štúdium v zdravotnom odbore, 5 rokov praxe, špecializácia v požadovanom odbore
– garant pre sociálnu prácu: podmienka magisterské štúdium v sociálnom odbore
– zdravotná sestra, zdravotný brat
– opatrovateľ, opatrovateľka
– fyzioterapeut/ka
– liečebný terapeut/ka
– ergoterapeut/ka
– kuchár/ka
– pomocný kuchár/ka
– upratovač/ka
– údržbár/ka
– recepčný/á
– pracovník/čka v práčovni

Záujemci, hláste sa na kontakt: 0903 226 700,  0903 226 714, alebo mailom: platanum.smolenice@gmail.com

Publikované: 10. marca 2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2021

Výkaz

Publikované: 7. marca 2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2021 Obec Smolenice v zmysle §3 a §4 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 je 61,64%

Publikované: 22. februára 2022
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

Oznam_prenájom DHOZ_SMS Lienka_2021_2022

Publikované: 28. júla 2021
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Smolenice

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Smolenice

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2020. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 v Obci Smolenice je 68,60 %.

Dokument 

Publikované: 25. februára 2021
Obmedzená prevádzka Obecného úradu Smolenice

Obmedzená prevádzka Obecného úradu Smolenice

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Smoleniciach osobne vybavujeme len súrne prípady až do odvolania.

Pripájame nasledovné inštrukcie:
– Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej na dverách obecného úradu.

– Platby realizujte bankovým prevodom, na číslo účtu: SK6402000000000004224212 – do poznámky zadajte predmet platby. Platby v hotovosti nerealizujeme.

– Poplatky za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad sa presúva na začiatok mesiaca máj 2020.

– Osvedčovanie podpisov a listín nevykonávame do odvolania.

Publikované: 13. marca 2020
Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Na cintoríne v Smoleniciach netečie voda v dôsledku jej nedostatku v studni. K dispozícií je zdroj vody pod domom smútku zo strany od bránky k ihrisku.

Publikované: 30. októbra 2019