Smolenice

Oznamy OcÚ

MUDr. Jana Stipanitzová očná ambulancia Smolenice – dovolenka

MUDr. Jana Stipanitzová očná ambulancia Smolenice – dovolenka

MUDr. Jana Stipanitzová očná ambulancia oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 25.09. do 27.09. 2019 nebude ordinovať.

Publikované: 17. septembra 2019
Výkop optickej siete pre Slovak Telekom

Výkop optickej siete pre Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že od dňa 25.4. sa začali na ulici SNP realizovať výkopy optickej siete pre Slovak Telekom. Pracovníci sa budú postupne posúvať pri párnych číslach domov ulice SNP a následne na ulici Obrancov mieru v Smolenickej Novej Vsi. Jamy sa kopú ručne, kolmo na domy a budú 60 cm hlboké a 20 cm široké. Vopred ďakujeme za spoluprácu občanov.

Publikované: 26. apríla 2019
OZNAM

OZNAM

Obec Smolenice oznamuje občanom, že platobné výmery za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smoleniciach počas stránkových hodín.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si čo najskôr splnili svoju daňovú povinnosť. 

Publikované: 24. apríla 2019
Odpisy stavu plynomerov

Odpisy stavu plynomerov

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že od 1. do 25. apríla bude brigádnik slovenskej pošty zaznamenávať stavy plynomerov. Pošta Smolenice žiada občanov o sprístupnenie plynomerov tak, aby brigádnik mohol stav plynomeru odfotiť.

Publikované: 1. apríla 2019
Uhradenie komunálneho odpadu

Uhradenie komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad bolo potrebné uhradiť do 28.2. 2019. Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu. Ak ste úhradu nezrealizovali, zberová spoločnosť nevyvezie váš odpad.

Publikované: 6. marca 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 

AMO leták
Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
Domáce a obecné zabíjačky
Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (pptx)
Leták AMO _ potraviny
Príloha č 1
Príloha č 2 
Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Publikované: 5. februára 2019
Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Oznamujeme občanom, že od 2.2.2019 budú v našej obci poverení pracovníci Západoslovenskej distribučnej a.s. vykonávať odpočty stavu elektromerov rodinných domov. Pracovníci sú povinní byť viditeľne označení preukazom odpočtára Západoslovenskej distribučnej a.s.

Publikované: 1. februára 2019
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
Výzva

Publikované: 14. decembra 2018
DFS Čerešenka hľadá chlapcov vo veku 6 až 12 rokov

DFS Čerešenka hľadá chlapcov vo veku 6 až 12 rokov

Detský folklórny súbor Čerešenka hľadá do svojich radov chlapcov vo veku 6 – 12 rokov. Chlapci sa môžu prísť pozrieť a informovať na skúšku Čerešenky, ktorá bude vo štvrtok 8.novembra od 17 – 18,30 hod. v KD Smolenice.

Publikované: 6. novembra 2018
Odpisovanie plynu

Odpisovanie plynu

Pošta Smolenice oznamuje, že odo dňa 12.3. budú pracovníci opisovať stavy plynomerov. Pracovníci žiadajú občanov, aby im sprístupnili svoje plynomery.

Publikované: 28. marca 2018