Smolenice

Oznamy OcÚ

Ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Gabriela Kaderová – dovolenka

Ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Gabriela Kaderová – dovolenka

MUDr. Gabriela Kaderová – ambulancia pre deti a dorast oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 15.07.  do 26.07. 2019 nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje ambulancia v Suchej nad Parnou.

Publikované: 10. júla 2019
Očná ambulancia MUDr. Jana Stipanitzová – dovolenka

Očná ambulancia MUDr. Jana Stipanitzová – dovolenka

MUDr. Jana Stipanitzová očná ambulancia oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 22.07. do 02.08.2019 nebude ordinovať. Riadne začína ordinovať od 05.08.2019. 

Publikované: 9. júla 2019
Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovský – dovolenka

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovský – dovolenka

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovský oznamuje svojim pacientkam, že v dňoch od 15. do 26.7. bude čerpať dovolenku. Dňa 12.7., čiže o týždeň v piatok budú ordinačné hodiny vyhradené iba pre akútne stavy. Riadne ordinovať začne ambulancia dňa 29.7.2019. 

Publikované: 4. júla 2019
Ambulancia praktického lekára v Trstíne – dovolenka

Ambulancia praktického lekára v Trstíne – dovolenka

Ambulancia praktického lekára v Trstíne, oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 01. júla do 12. júla neordinuje. Riadne začína ordinovať od 15. júla. Súrne prípady zastupuje MUDr. Stipanitz ambulancia v Smoleniciach. 

Publikované: 24. júna 2019
Výkop optickej siete pre Slovak Telekom

Výkop optickej siete pre Slovak Telekom

Oznamujeme občanom, že od dňa 25.4. sa začali na ulici SNP realizovať výkopy optickej siete pre Slovak Telekom. Pracovníci sa budú postupne posúvať pri párnych číslach domov ulice SNP a následne na ulici Obrancov mieru v Smolenickej Novej Vsi. Jamy sa kopú ručne, kolmo na domy a budú 60 cm hlboké a 20 cm široké. Vopred ďakujeme za spoluprácu občanov.

Publikované: 26. apríla 2019
OZNAM

OZNAM

Obec Smolenice oznamuje občanom, že platobné výmery za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smoleniciach počas stránkových hodín.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si čo najskôr splnili svoju daňovú povinnosť. 

Publikované: 24. apríla 2019
Odpisy stavu plynomerov

Odpisy stavu plynomerov

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že od 1. do 25. apríla bude brigádnik slovenskej pošty zaznamenávať stavy plynomerov. Pošta Smolenice žiada občanov o sprístupnenie plynomerov tak, aby brigádnik mohol stav plynomeru odfotiť.

Publikované: 1. apríla 2019
Uhradenie komunálneho odpadu

Uhradenie komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad bolo potrebné uhradiť do 28.2. 2019. Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu. Ak ste úhradu nezrealizovali, zberová spoločnosť nevyvezie váš odpad.

Publikované: 6. marca 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 

AMO leták
Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
Domáce a obecné zabíjačky
Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (pptx)
Leták AMO _ potraviny
Príloha č 1
Príloha č 2 
Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Publikované: 5. februára 2019
Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Oznamujeme občanom, že od 2.2.2019 budú v našej obci poverení pracovníci Západoslovenskej distribučnej a.s. vykonávať odpočty stavu elektromerov rodinných domov. Pracovníci sú povinní byť viditeľne označení preukazom odpočtára Západoslovenskej distribučnej a.s.

Publikované: 1. februára 2019