Smolenice

Oznamy OcÚ

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Matiašovič – oznam

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Matiašovič – oznam

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Matiašovič oznamuje,

že v sobotu 4.júla 2020 vykoná v našej obci povinné ochranné očkovanie psov proti besnote a to nasledovne:

V Smolenickej  Novej Vsi pri potravinách Kačka

od: 8.00    do:8.30 hod

Smolenice na parkovisku pri stánku KPK

od 9.00 hod. do 9.30 hod.

cena 8,- €

Publikované: 1. júla 2020
MUDr. Iveta Zamborská – zubná ambulancia Smolenice – oznam

MUDr. Iveta Zamborská – zubná ambulancia Smolenice – oznam

MUDr. Iveta Zamborská – zubná ambulancia Smolenice – oznamuje, že  z technických príčin neordinuje. Pacientov ošetria na zubnej ambulancii TT Dent, Žarnova ulica 13, Trnava /oproti nemocnici/ v čase od 08.00 do 10.30 hod. Pacienti sa tu môžu aj objednať na tel. č. 0910/333 016. Ďalšia možnosť ošetrenia je zubná pohotovosť Trnava, Piešťanská ulica tel.č. 0903/131 084.

Pacienti budú včas informovaní o objednávaní na preventívne prehliadky a ošetrenie. Naďalej sa môžete informovať na tel. čísle 033/5586 281. 

Publikované: 17. júna 2020
Pracovná ponuka do trvalého pracovného pomeru

Pracovná ponuka do trvalého pracovného pomeru

Reštaurácia pizzeria Eden, Obrancov mieru 56/A, Smolenice príjme do trvalého pracovného pomeru s nástupom ihneď čašníka/čašníčku a pomocného čašníka/čašníčku.

Informácie na telefónnych číslach:

0908 739 541

0905 601 757

Publikované: 15. júna 2020
Trnavská vodárenská spoločnosť – oznam

Trnavská vodárenská spoločnosť – oznam

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že v mesiaci jún budú jej pracovníci realizovať odpočet meradiel  na všetkých odberných miestach.  

 Odberateľov, ktorých v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu  nezastihnú,  budú pracovníci TAVOSu informovať zanechaním oznamového lístka.

Prosíme preto týchto občanov o  nahlásenie stavu meradla do 5 pracovných dní,  najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname. 

Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

 

O bližšom termíne budete informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.

Publikované: 1. júna 2020
OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

 

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Smoleniciach osobne vybavujeme len súrne prípady až do odvolania.

Pripájame nasledovné inštrukcie:

  • Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej na dverách obecného úradu.
  • Platby realizujte bankovým prevodom, na číslo účtu: SK6402000000000004224212 – do poznámky zadajte predmet platby. Platby v hotovosti nerealizujeme.
  • Poplatky za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad sa presúva na začiatok mesiaca máj 2020.
  • Osvedčovanie podpisov a listín nevykonávame do odvolania.

Publikované: 13. marca 2020
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Smolenice

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Smolenice

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2019. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 v Obci Smolenice je 47,19 %.

Dokument

Publikované: 20. februára 2020
Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Oznam o nefunkčných vodovodoch na cintoríne v Smoleniciach

Na cintoríne v Smoleniciach netečie voda v dôsledku jej nedostatku v studni. K dispozícií je zdroj vody pod domom smútku zo strany od bránky k ihrisku.

Publikované: 30. októbra 2019
OZNAM

OZNAM

Obec Smolenice oznamuje občanom, že platobné výmery za daň z nehnuteľnosti si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Smoleniciach počas stránkových hodín.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za komunálny odpad, aby si čo najskôr splnili svoju daňovú povinnosť. 

Publikované: 24. apríla 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 

AMO leták
Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
Domáce a obecné zabíjačky
Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (pptx)
Leták AMO _ potraviny
Príloha č 1
Príloha č 2 
Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Publikované: 5. februára 2019
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
Výzva

Publikované: 14. decembra 2018