Smolenice

Stále oznamy

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Oznam 

Pripojte sa k plynu elektronicky

Pripojte sa k plynu elektronicky

Využite ON-LINE FORMULÁRE a pripojte sa k plynu elektronicky.
Už nie je potrebné navštíviť zákaznícke kancelárie, ani zasielať žiadosti poštou.

Informácie 

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Brožúra 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Plagát

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom. Kontajnery sú umiestnené za obecným úradom v Smoleniciach od 2.4. 2014

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Chcem zistiť plánovanú odstávku elektriny v Smoleniciach 
Chcem sa pripojiť do distribučnej sústavy 
Chcem nahlásiť výpadok elektriny 
Chcem zistiť históriu spotreby elektriny 

Výmena preukazov

Výmena preukazov

Oznámenie pre držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Oznámenie 

Pretáčanie číselníka

Pretáčanie číselníka

Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich zákazníkov, informovať o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby…

Oznam 

Ohlasovacia povinnosť za komunálny odpad

Ohlasovacia povinnosť za komunálny odpad

Občania, ktorým nastali zmeny v platbe poplatku za komunálny odpad (napr. odsťahovanie sa rodinného príslušníka, práca v zahraničí, štúdium v inom meste) sú povinní tieto zmeny ohlásiť na Obecnom úrade v Smoleniciach do 31.1. 2016. K ohláseniu je potrebné priniesť príslušný doklad (o ubytovaní na internáte, o návšteve školy, pracovnú zmluvu,…). Čestné prehlásenie nie je dokladom!
Stiahnuť žiadoti