Smolenice

Stále oznamy

Cvičenie Jogy

Cvičenie Jogy

Každý pondelok o 19:00 hod. v malej telocvični v ZŠsMŠ

Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.

Čerešenka – darovanie starodávnych detských krojov

Čerešenka – darovanie starodávnych detských krojov

Vážení občania, detský folklórny súbor Čerešenka založený v Smoleniciach a fungujúci už jeden rok združuje deti zo Smoleníc, Lošonca a tiež Horných Orešian. Učí deti tradičné tance a piesne nášho regiónu, vštepuje deťom lásku ku kultúre a k tradíciám. Preto prosí o pomoc všetkých, ktorí majú doma starodávne detské kroje, alebo akékoľvek ich súčasti. Ak ich nevyužívate, ak ležia len tak bez úžitku, prosíme, darujte nám ich do súboru…

Oznam 

Predaj knihy Smolenice

Predaj knihy Smolenice

Knihu Smolenice (vlastivedná monografia obce) je možné zakúpiť na Obecnom úrade, vo Vinotéke-Galérie a v Kvetinárstve Helena Nováková za cenu 15 EUR

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Oznam 

Pripojte sa k plynu elektronicky

Pripojte sa k plynu elektronicky

Využite ON-LINE FORMULÁRE a pripojte sa k plynu elektronicky.
Už nie je potrebné navštíviť zákaznícke kancelárie, ani zasielať žiadosti poštou.

Informácie 

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Brožúra 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Plagát

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom. Kontajnery sú umiestnené za obecným úradom v Smoleniciach od 2.4. 2014

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Chcem zistiť plánovanú odstávku elektriny v Smoleniciach 
Chcem sa pripojiť do distribučnej sústavy 
Chcem nahlásiť výpadok elektriny 
Chcem zistiť históriu spotreby elektriny 

Výmena preukazov

Výmena preukazov

Oznámenie pre držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Oznámenie