Smolenice

Stále oznamy

Predaj knihy Smolenice

Predaj knihy Smolenice

Knihu Smolenice (vlastivedná monografia obce) je možné zakúpiť na Obecnom úrade, vo Vinotéke-Galérie a v Kvetinárstve Helena Nováková za cenu 15 EUR

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Oznam 

Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…

Výzva 

Pripojte sa k plynu elektronicky

Pripojte sa k plynu elektronicky

Využite ON-LINE FORMULÁRE a pripojte sa k plynu elektronicky.
Už nie je potrebné navštíviť zákaznícke kancelárie, ani zasielať žiadosti poštou.

Informácie 

Zmena vysielacieho kanála MTT

Zmena vysielacieho kanála MTT

Oznamujeme občanom, ktorí mali možnosť sledovať vysielanie MTT z DVB-T multiplexu na 33. kanáli, z technických dôvodov od 10.4. môžu naďalej sledovať vysielanie MTT na 49. kanáli.

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Brožúra 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Plagát

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom. Kontajnery sú umiestnené za obecným úradom v Smoleniciach od 2.4. 2014

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Chcem zistiť plánovanú odstávku elektriny v Smoleniciach 
Chcem sa pripojiť do distribučnej sústavy 
Chcem nahlásiť výpadok elektriny 
Chcem zistiť históriu spotreby elektriny 

Výmena preukazov

Výmena preukazov

Oznámenie pre držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Oznámenie 

Pretáčanie číselníka

Pretáčanie číselníka

Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich zákazníkov, informovať o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby…

Oznam