Smolenice

Stále oznamy

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Informácie o distribúcii elektrickej energie v Smoleniciach

Chcem zistiť plánovanú odstávku elektriny v Smoleniciach 
Chcem sa pripojiť do distribučnej sústavy 
Chcem nahlásiť výpadok elektriny 
Chcem zistiť históriu spotreby elektriny 

Výmena preukazov

Výmena preukazov

Oznámenie pre držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Oznámenie 

Pretáčanie číselníka

Pretáčanie číselníka

Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich zákazníkov, informovať o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby…

Oznam 

Ohlasovacia povinnosť za komunálny odpad

Ohlasovacia povinnosť za komunálny odpad

Občania, ktorým nastali zmeny v platbe poplatku za komunálny odpad (napr. odsťahovanie sa rodinného príslušníka, práca v zahraničí, štúdium v inom meste) sú povinní tieto zmeny ohlásiť na Obecnom úrade v Smoleniciach do 31.1. 2016. K ohláseniu je potrebné priniesť príslušný doklad (o ubytovaní na internáte, o návšteve školy, pracovnú zmluvu,…). Čestné prehlásenie nie je dokladom!
Stiahnuť žiadoti