Smolenice

Udialo sa

Uznesenie vlády – zákaz vychádzania

Uznesenie vlády – zákaz vychádzania

Uznesenie vlády

Pozvánka na XVI. verejné zasadnutie

Pozvánka na XVI. verejné zasadnutie

Pozvánka na XVI. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, ktoré sa bude konať v utorok 15. decembra 2020 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Smoleniciach

Program 

Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2021. 

Výzva Západoslovenská distribučná a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie
na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS)
alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139,
emailom na: vodomer@tavos.sk
Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Oznam k nahlasovaniu stavov 31.12.2020-1

Pozvánka na XV. verejné zasadnutie

Pozvánka na XV. verejné zasadnutie

Pozvánka na XV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. novembra 2020 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Smoleniciach.

Program

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Oznam

Plošné testovanie na COVID-19

Plošné testovanie na COVID-19

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom plošnom testovaní na COVID-19 v obci Smolenice.
Dátum testovania: SOBOTA 31.10. 2020 a NEDEĽA 1.11.2020 v čase od 7.00 do 22.00 (posledný odber bude možný zrealizovať do 21.30!)
V čase od 12:00 do 13:00 je obedová prestávka, priestor bude uzatvorený,
v čase od 13:00 do 14:00 majú prednosť občania so zníženou imunitou, starší a rizikoví občania.
Všeobecné informácie o testovaní nájdete tu: www.somzodpovedny.sk

Odberové miesta budú v obci Smolenice zriadené tri. Dve sa budú nachádzať v priestoroch Kultúrneho domu v Smoleniciach. Vstup bude z hlavného vchodu, ktorý sa vo vestibule rozdelí na dva vstupy, jeden vľavo a druhý vpravo. Sobášna miestnosť, tak ako býva zvykom pri voľbách sa nebude pri odberoch využívať. Testovanie bude prebiehať jedným smerom a výstup bude možný len bočným východom z Kultúrneho domu. Čakací priestor na výsledky testov bude vonku v pripravenom stane pri KD na lúke. Tretie odberové miesto bude v Smolenickej Novej Vsi (Neštichu) v Kultúrno spoločenskom dome (Starej škole). Čakací priestor na výsledky testov bude aj tu vonku v pripravenom stane na dvore KSD.
Odberové miesta budú k dispozícii prednostne obyvateľom obce Smolenice. Testovania sa môžu zúčastniť aj návštevníci, ktorí sa budú nachádzať v čase testovania v našej obci.
Občania nad 15 rokov sa preukážu občianskym preukazom, deti nad 10 rokov preukazom poistenca.
Čas odberov sme ponechali na dobrovoľnosti (tak ako pri voľbách), kto kedy príde, vtedy bude otestovaný. Nepodmieňujeme ho ani abecedou, ani ulicami. Priebežne vás budeme informovať o kapacite odberových miestností cez facebookovú stránku obce Smolenice, v prípade potreby rozhlasom. Je možné využiť ktorékoľvek z 3 odberových miest v obci, poprípade ak sa z pracovných povinností nachádzate mimo obce, je možné využiť aj iné odberové miesto kdekoľvek na Slovensku.

Sme si vedomí, že pri veľkom záujme o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví. Bude vhodné sa dobre a teplo obliecť (zodpovedajúco počasiu).
Prosíme o prejavy slušnosti v podobe uprednostnenia miesta v rade pre starých ľudí, tehotné ženy, rodičov s deťmi a zdravotne znevýhodnených.
Rešpektujte priamo na mieste prosím usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, starosta, odberové tímy).
Dodržiavajte odstupy, používajte rúško a dezinfekciu rúk.
Budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby plošné testovanie v našej obci prebehlo v súlade s maximálnou ochranou vášho aj nášho zdravia. ĎAKUJEME.
Informácie ohľadne testovania budeme priebežne aktualizovať. 

Domáce zápasy OŠK Smolenice bez divákov

Domáce zápasy OŠK Smolenice bez divákov

OŠK Smolenice oznamuje, že všetky domáce zápasy počas tohto a nasledujúcich víkendov až do odvolania sa odohrajú bez divákov. Vstup počas zápasov do areálu bude zakázaný. Aby sme vyšli v ústrety našim priaznivcom, tak všetky naše domáce zápasy sa budú nahrávať a zostrihy z nich nájdete na našich oficiálnych stránkach cez internet ( www.futbal.smolenice.com , Facebook a Instagram ).

Jesenná deratizácia

Jesenná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva vykonať deratizáciu od 1.10. do 15.11. 2020

Jesenná deratizácia 2020 Výzva
Jesenná deratizácia 2020 Výzva-MÚ Trnava

Majstrovské futbalové zápasy

Majstrovské futbalové zápasy

Obecný športový klub Vás pozýva cez nasledujúci víkend na majstrovské futbalové zápasy.

V piatok 25.9.2020:
– o 16:30 hod., Prípravka, U11, domáci majstrovský futbalový zápas. OŠK Smolenice vs. Sport Academy Hlohovec

V sobotu 26.9.2020:
– o 15:00 hod., Dorast,U19, domáci majstrovský futbalový zápas. OŠK Smolenice vs. ŠK Veľké Uľany

V nedeľu 27.9.2020:
– o 15:30 hod., A-Tím domáci majstrovský futbalový zápas. OŠK Smolenice vs. FK Sparta Košolná

Tak isto môžete prísť podporiť aj naše tímy na ihriskách súpera a to nasledovne:

V sobotu 26.9.2020.
– 10:00 hod., Prípravka U9 v Špačincoch
– 10:30 hod., Mladší žiaci U13 v Bolerázi

V nedeľu 27.9.2020:
– 13:00 hod.,Starší žiaci U13 v Šúrovciach

Pri vstupe do areálu Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení (bezpečný odstup od iných osôb a zakrytie dýchacích ciest).
Príďte podporiť našich futbalistov!

Plagát