Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Publikované: 15. apríla 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Publikované: 11. apríla 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Publikované: 10. apríla 2019
Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

konanie: 25.5. 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Oznam

viac info: www.minv.sk

Publikované: 10. apríla 2019
Zverejnenie emailovej a poštovej adresy Obce Smolenice na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnenie emailovej a poštovej adresy Obce Smolenice na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnenie emailovej a poštovej adresy Obce Smolenice na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25.mája 2019:

smolenice@smolenice.com

Obecný úrad Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
Zodpovedná osoba: Mgr. Adriana Fričová
Tel.kontakt: 033/5571 113, 0918/430 313

O hlasovací preukaz možno požiadať poštou príp. elektronicky, takáto žiadosť musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr do 6.5.2019

Obec zašle hlasovací preukaz najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti –„Doporučene – do vlastných rúk“ na korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti.

Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce – t.j. piatok 24.5.2019 do 12.00 hod.

Voľby EP 2019-žiadosť o vydanie hlas. preukazu

Publikované: 10. apríla 2019
Výsledky hlasovania v Smoleniciach – Voľby prezidenta SR – 2. kolo

Výsledky hlasovania v Smoleniciach – Voľby prezidenta SR – 2. kolo

Okrskové volebné komisie v Obci Smolenice zistili tieto výsledky 2. kola Volieb prezidenta SR

Výsledky

Publikované: 1. apríla 2019
Výsledky hlasovania – Voľby prezidenta SR – 2. kolo

Výsledky hlasovania – Voľby prezidenta SR – 2. kolo

www.vysledkyvolieb.sk

Publikované: 31. marca 2019
Výsledky hlasovania – Voľby prezidenta SR – 1. kolo

Výsledky hlasovania – Voľby prezidenta SR – 1. kolo

Výsledky hlasovania – Voľby prezidenta SR – 1. kolo v Smoleniciach

Výsledky 

Publikované: 18. marca 2019
Určenie platu zástupcovi starostu

Určenie platu zástupcovi starostu

Plat zastupcu urcenie 

Publikované: 10. marca 2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.1. 2019 do 15.00 hod.
Vyhlásenie  

Publikované: 12. decembra 2018