Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom, Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Dokument 

 

Publikované: 24. mája 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2017

Dokument 

Publikované: 23. mája 2017
Zámer predať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj 

Dokument 

Publikované: 18. apríla 2017
Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, spoločnosti RIOS s. r. o.

Dokument 

Publikované: 14. apríla 2017
Udelenie súhlasu

Udelenie súhlasu

Udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely…

Dokument  

Publikované: 7. marca 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017

Dokument

Publikované: 6. marca 2017