Smolenice

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

Návrh plánu 1 2020 HK

Publikované: 5. decembra 2019
NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022

NÁVRH ROZPOČTU

Publikované: 5. decembra 2019
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Návrh VZN daň 2020 o dani z nehnuteľnosti ktorým sa ruší VZN č. 73/2018 o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 72/2018

Publikované: 27. novembra 2019
Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice – zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová varňa živíc“.

Žiadosť o vydanie

Publikované: 22. októbra 2019
Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška

Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška

Oznámenie

Publikované: 20. septembra 2019
Rozhodnutie: Chemolak a.s.

Rozhodnutie: Chemolak a.s.

Nová varňa živíc

Rozhodnutie
Zverejnenie na UT

Publikované: 21. augusta 2019
Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2019-2020-2

Publikované: 14. augusta 2019
Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

verejná vyhláška OÚ predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Publikované: 12. augusta 2019
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi o prenájom Studio style Fillipo, s. r. o.

Oznam prenájom DHOZ Studio Style Fillipo

Publikované: 9. augusta 2019
Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania

Publikované: 8. augusta 2019