Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam predaj DHOZ Rockville

Publikované: 14. júla 2022
VZN  č. 90/2022

VZN č. 90/2022

VZN č. 90/2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 90/2022

Publikované: 11. júla 2022
Záverečný účet 2021

Záverečný účet 2021

Záverečný účet 2021 

Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2021 

Výdavky obce 2021 
Príjmy obce 2021 

Čerpanie rozpočtu MŠ 
Čerpanie rozpočtu ŠKD 
Čerpanie rozpočtu Školská jedáleň 
Čerpanie rozpočtu ZŠ 
Čerpanie rozpočtu ŠJ 

02_Pozmeňujúci Návrh k Záverečný účet obce za rok 2021. prerokovaný
INFO PRE OZ K PODANIAM
Návrh plánu HK 2 2022
RO 2.2022 Smolenice
RO 3.2022 Smolenice
RO 4.2022 Smolenice
RO 5.2022 Smolenice
RO 6.2022 Smolenice
Sadzobník iných poplatkov Obec Smolenice
SPRAVA HK PRE OZ 2022.1.3
STAN. HK ZAVER. UCET 2021 1.2

Publikované: 7. júla 2022
VZN  č. 89/2022

VZN  č. 89/2022

VZN  č. 89/2022 o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice

VZN  č. 89/2022
Príloha č.2 

Publikované: 6. júla 2022
Verejné prerokovanie Chemolak Smolenice skládka Smutná II

Verejné prerokovanie Chemolak Smolenice skládka Smutná II

Zápisnica z verejného prerokovania SMUTNÁ II

Zvuková príloha (stiahnuť mp3 13,7 Mb) 

Publikované: 3. júla 2022
Prenájom nehnuteľného majetku

Prenájom nehnuteľného majetku

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam

Publikované: 13. júna 2022
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Návrh záverečný účet obce za rok 2021

Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2021

Výdavky obce 2021
Príjmy obce 2021

Čerpanie rozpočtu MŠ
Čerpanie rozpočtu SKD
Čerpanie rozpočtu Školská jedáleň
Čerpanie rozpočtu ZŠ
Čerpanie rozpočtu ŠJ

Návrh uznesení k ZU za rok 2021
Pozmeňujúci návrh k Návrhu Záverečného účtu 2021 

Publikované: 31. mája 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022

Publikované: 23. mája 2022
Návrh VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev

Návrh VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev

Návrh VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice

Návrh VZN
Príloha č.2

Publikované: 13. apríla 2022
NÁVRH VZN, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013

NÁVRH VZN, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013

NÁVRH VZN ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Návrh VZN

Publikované: 13. apríla 2022