Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Jaroslav Brázdovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa

– typ zásielky –  list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 26.05.2022

Publikované: 26. mája 2022

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Peter Brázdovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Daňový úrad Trnava

– typ zásielky – doporučený list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 25.05.2022

Publikované: 25. mája 2022

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Jozef Oravec, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresný úrad Smolenice

– typ zásielky – doporučený list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 25.05.2022

Publikované: 25. mája 2022
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – M.B.A. Consulting, s.r.o. Brezno

– typ zásielky – list 
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 18.05.2022

Publikované: 18. mája 2022
ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Umývacia linka na IBC kontajnery

Publikované: 2. mája 2022
IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 07 Verejné osvetlenie“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 07 Verejné osvetlenie“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

BL INVESTING Osvetlenie 12.04.2022

Publikované: 13. apríla 2022
IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa SO – 06 Rozvod NN STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa SO – 06 Rozvod NN STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

ZSEDIst Za bránou II 12.04.2022

Publikované: 13. apríla 2022
IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 05 Plyn“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO – 05 Plyn“ STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

Plyn Za bránou II etapa

Publikované: 12. apríla 2022
STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

Na stavbu: IBV Smolenice Za bránou „SO 01 – Komunikácia, spevnené plochy a chodníky“

Stav povol Kom Za bránou II 18.03.2022

Publikované: 8. apríla 2022
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Dušan Zvonár, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – JUDr. Rudolf Krutý PhD., súdny exekútor

– typ zásielky – doporučený list 
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 01.04.2022

Publikované: 1. apríla 2022