Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Jaroslav Brázdovič
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo OA425825415SK

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 23.05.2023

Publikované: 23. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Martin Šesták
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo RF926242255SK a RF926242247SK

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 23.05.2023

Publikované: 23. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Magdaléna Danišová
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo RF926227046SK

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 23.05.2023

Publikované: 23. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Mária Baštová
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo 0A464194781SK

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 19.05.2023

Publikované: 22. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Ivan Závodný
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo 0A534635562SK

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 16.05.2023

Publikované: 17. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Slavey Petrov Milenkov
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo 0A385661230SK

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 16.05.2023

Publikované: 17. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Slavey Petrov Milenkov
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 12.05.2023

Publikované: 15. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Kamil Halvonik
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – VÚB BANKA , a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 09.05.2023

Publikované: 9. mája 2023
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Ivan Závodný
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 04.04.2023

Publikované: 4. apríla 2023
Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe

Výzva/oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v Obci Smolenice.

Výzva na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastu, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.  Povinnosť orezov a prípadného výrubu vyplýva z osobitných predpisov zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení. 

Verejná vyhláška – Zelená dolina

Doručené dňa : 29.03.2023 ev.číslo 279/2023

Vyvesené : 30.03.2023

Zvesené : 02.05.2023

Publikované: 30. marca 2023