Smolenice

Verejná vyhláška

Rozhodnutie verejná vyhláška Slovak Telekom

Rozhodnutie verejná vyhláška Slovak Telekom

Rozhodnutie verejná vyhláška 29.09.2021 Slovak Telekom

Publikované: 13. októbra 2021
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Rábara

Verejná vyhláška 1017848022021

Publikované: 7. októbra 2021
Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Publikované: 29. septembra 2021
Verejná vyhláška o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška o začatí vyvlastňovacieho konania

Publikované: 24. septembra 2021
Verejná vyhláška Obec Lošonec

Verejná vyhláška Obec Lošonec

Verejná vyhláška Obec Lošonec

Publikované: 22. septembra 2021
IBV Smolenice – Za bránou II. etapa – Technická infraštruktúra

IBV Smolenice – Za bránou II. etapa – Technická infraštruktúra

IBV Smol II etapa územné rozhod 21.07.2021

Publikované: 22. septembra 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ľubomír Petrašovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.09.2021

Publikované: 21. septembra 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan závodný, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.09.2021

Publikované: 21. septembra 2021
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

“Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023-2027”

Oznamenie_SRZ TTSK_sign

Príloha_č._1_VS_SRZ TTSK

Zaznam_ (65)

Publikované: 25. augusta 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Jaroslav Schon, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Slovenská konsolidačná, a.s.

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 24.08.2021

Publikované: 24. augusta 2021