Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Alena Štibraná, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 13.12.2021

Publikované: 13. decembra 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Drahomír Dvorák, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Všeobecná zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.12.2021

Publikované: 13. decembra 2021
Verejná vyhláška Trstín INS FTTH TT BOLR 05 Trstín

Verejná vyhláška Trstín INS FTTH TT BOLR 05 Trstín

Verejná vyhláška

Publikované: 29. novembra 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Alena Štibraná, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 25.11.2021

Publikované: 25. novembra 2021
Verejná vyhláška KALDO-INVEST

Verejná vyhláška KALDO-INVEST

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Verejná vyhláška

Publikované: 5. novembra 2021
Rozhodnutie verejná vyhláška Slovak Telekom

Rozhodnutie verejná vyhláška Slovak Telekom

Rozhodnutie verejná vyhláška 29.09.2021 Slovak Telekom

Publikované: 13. októbra 2021
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Rábara

Verejná vyhláška 1017848022021

Publikované: 7. októbra 2021
Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Verejná vyhláška – upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Publikované: 29. septembra 2021
Verejná vyhláška o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška o začatí vyvlastňovacieho konania

Publikované: 24. septembra 2021
Verejná vyhláška Obec Lošonec

Verejná vyhláška Obec Lošonec

Verejná vyhláška Obec Lošonec

Publikované: 22. septembra 2021